Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018, στις 13.00  πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο θέατρο του Σχολείου για την παραλαβή μουσειοσκευής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, παρουσία του διευθυντή του ΕΕΒ3, κ. Ε. de Tournemire, του κ. Radhuber και της κ. Malic, διευθύντριας του Δημοτικού. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί του Δημοτικού και του Γυμνασίου, καθώς και πολλοί μαθητές.

Η κ. Μανδρώνη, φιλόλογος,  έκανε μια πολύ κατατοπιστική παρουσίαση με θέμα “Ο συμβολισμός της μουσειοσκευής στα Ευρωπαϊκά Σχολεία”. Ο εκπρόσωπος των μαθητών, κ. Παντούλης απηύθυνε χαιρετισμό.  Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων, κ. Παπαδόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους κκ. Κοντραφούρη και Κωτσή για την ευγενική αυτή χορηγία της Intrasoft.

Ενημερωτικά, οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης είναι βαλίτσες που ταξιδεύουν από σχολείο σε σχολείο. Σχεδιάστηκαν για να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο του Μουσείου στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς, και απευθύνονται στα σχολεία της επαρχίας και του εξωτερικού. Θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως σιωπηλοί πρέσβεις εκπαίδευσης και πολιτισμού.

Κάθε χρόνο περισσότερα από 150 σχολεία από όλη την Ελλάδα δανείζονται και χρησιμοποιούν τις Μουσειοσκευές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 15.000 περίπου μαθητές να γνωρίσουν διάφορες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού.

Κάθε Μουσειοσκευή περιέχει αντίγραφα αντικειμένων, εκπαιδευτικό υλικό και εικαστικά παιχνίδια.