Από την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019, οι υποψήφιοι Έλληνες του Εξωτερικού και τα τέκνα Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εξωτερικό μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Μηχανογραφικό τους Δελτίο (Μ.Δ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://exams-expatriate.it.minedu.gov.gr/