Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Ελπίζω και εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά.
Λόγω αναστολής της λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων για την ανάσχεση της
μετάδοσης της πολύ σοβαρής αυτής ασθένειας, που πλήττει παγκοσμίως τους συνανθρώπους μας,
έχετε ήδη λάβει από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα χρήσιμες πληροφορίες που σας
κοινοποιήθηκαν μέσω της Διεύθυνσης του σχολείου σας.
Με αυτόν τον τρόπο, έχετε ενημερωθεί αφενός για τις νέες εξ αποστάσεως διδακτικές
προσεγγίσεις των καθηγητών και αφετέρου για τις αναγκαίες επισημάνσεις που αφορούν την
ψυχολογική υποστήριξη οικογενειών, παιδιών και εφήβων, κατά τη διάρκεια της παραμονής στο
σπίτι, λόγω των προληπτικών μέτρων για τον κορωνοϊό – Covid-19.
Οι εκπρόσωποι των Ελλήνων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Ελληνικά Τμήματα των
Ευρωπαϊκών Σχολείων, με τους οποίους φροντίζω να επικοινωνώ αδιαλείπτως, με διαβεβαιώνουν
ότι το προτεινόμενο υλικό και οι σχετικές υπερσυνδέσεις εμπλουτίζονται συνεχώς, ενώ
προγραμματίζονται κατάλληλα και υλοποιούνται οι διδακτικές προσεγγίσεις που αφορούν την
ολοκλήρωση της ύλης.
Στην Ελλάδα, ως γνωστόν από 10.03.2020, επιβλήθηκε το μέτρο της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών (ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10.03.2020
– ΦΕΚ 783Β’), ενώ ελήφθησαν ποικίλα μέτρα για την έγκαιρη παροχή χρήσιμων οδηγιών, που
αφενός συμβάλλουν στην ασφαλή αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας και αφετέρου
εξοικειώνουν τους εφήβους να εργάζονται σε σχολικά περιβάλλοντα εξ αποστάσεως. Αν και η
φυσική παρουσία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στην τάξη είναι αναντικατάστατη, στη
σημερινή συγκυρία η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη, με την αξιοποίηση των
νέων τεχνολογιών προβάλλει ως ζωτικής σημασίας ανάγκη και η πλέον πρόσφορη λύση. Αυτό είναι
και το θετικό βήμα όλης αυτής της κρίσιμης κατάστασης, που μας ώθησε και στη λήψη μέτρων για
την επίλυσή της.
Είναι προφανές, ότι στο πλαίσιο της μεταξύ μας αλληλοενημέρωσης τόσο το προηγούμενο
χρονικό διάστημα όσο και κατά την παρούσα χρονική περίοδο, θα συνεχιστεί απρόσκοπτα η
επικοινωνία μας.
Σας αποστέλλω και τα στοιχεία, τα οποία θα σας βοηθήσουν να ανατρέξετε εύκολα και να
ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του εγγράφου του ΥΠΑΙΘ με θέμα: Ενημέρωση για τις εξετάσεις
των Ελλήνων του εξωτερικού, Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1004/Β’/2020.
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/ΦΕΚ_1004-B-2020.pdf
Σας διαβεβαιώνω ότι θα είμαι, όπως πάντα, δίπλα σας προσπαθώντας να συμβάλλω όσο
γίνεται με πρόσφορο τρόπο στην επιτυχία και την πρόοδο των μαθητριών και μαθητών μας.