Πρακτικά Συνέλευσης Ολομέλειας Εκπροσώπων Ελληνικού Τμήματος 

Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 18.30 έλαβε χώρα η προγραμματισμένη συνέλευση  Ολομέλειας εκπροσώπων του Ελληνικού Τμήματος, η οποία είχε ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων  και την καταγραφή προτάσεων των εκπροσώπων, προκειμένου να διαμορφωθεί η θέση του Ελληνικού  Τμήματος ως προς την οργάνωση του Σχολείου την περίοδο της πανδημίας. 

Ο πρόεδρος του ΔΣ καλωσόρισε τους εκπροσώπους και πρότεινε εφεξής τη μηνιαία σύγκληση της  Ολομέλειας των εκπροσώπων, ενόψει των εξελίξεων λόγω της πανδημίας. Διευκρίνισε, απαντώντας σε  ερωτήσεις, ότι τα τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία δεν κινούνται αυτόνομα αλλά σε εναρμόνιση μεταξύ τους  και μπορούν να αποκλίνουν στην εφαρμογή των μέτρων από τα βελγικά σχολεία, αν και μέχρι τώρα  ακολουθούν τις βασικές γραμμές (επαναλειτουργίας ή και διακοπής) της χώρας εγκατάστασης.  Αναφέρθηκε στην οργάνωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TEAMS τον περασμένο Μάρτιο μέσα σε  ελάχιστο χρόνο και την επιτυχή λειτουργία της μέχρι το τέλος της περασμένης σχολικής χρονιάς.  Εξήγησε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές σε Νηπιαγωγείο/Δημοτικό και Γυμνάσιο και δεν μπορούν  να συσχετιστούν. Ανέφερε ότι η Διεύθυνση απέρριψε την πρόταση της αποκλειστικής διδασκαλίας on line, πράγμα που συμβαδίζει με την πλειοψηφική απόφαση των γονέων όλων των γλωσσικών  τμημάτων (κατά 72%) τον Ιούνιο, να συνεχιστεί η διδασκαλία δια ζώσης. Τέλος, ζήτησε από τα άλλα  μέλη του ΔΣ να διατυπώσουν τις απόψεις τους, πριν δώσει τον λόγο στους εκπροσώπους ανά βαθμίδα. 

Η Παναγιώτα Μπαλοπούλου, μέλος του ΔΣ και εκπρόσωπος S7, εξήγησε ότι η τάξη αυτή δεν επιθυμεί  την on line διδασκαλία λόγω του ιδιαίτερα απαιτητικού προγράμματος ενόψει των εξετάσεων pre-bac και bac. 

Η Φανή Ζαριφοπούλου αναφέρθηκε στη στάση των άλλων γλωσσικών τμημάτων κατά την πρόσφατη  συνεδρίαση της ΑΡΕΕΕ (20 Οκτωβρίου), όπου η πλειοψηφία ζήτησε τη συνέχιση της διδασκαλίας δια  ζώσης, καθώς και στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με έγγραφα σχετικά με το COVID. Εξήγησε ότι  μετά τη συνεδρίαση του ΔΣ εκτάκτως δύο φορές, οι εκπρόσωποι της ΑΡΕΕΕ για το ελληνικό τμήμα  διατύπωσαν τελείως διαφορετικές θέσεις από την πλειονότητα των μελών του ΔΣ της ΑΡΕΕΕ  («business as usual” δεν αποτελεί επιλογή). Κάθε γλωσσικό τμήμα υπέβαλε τις προτάσεις του και  γραπτώς (έγγραφο CA 61/2020). Εκκρεμεί η θέση του ελληνικού τμήματος, που περίμενε να  διατυπώσει την τελική του θέση μετά από τη διαβούλευση των γονέων και την παρουσίαση των  απόψεών τους από τους εκπροσώπους στη συνεδρίαση της ολομέλειας. 

Η Ελεάννα Στεργιούλη συμπλήρωσε ότι είναι σημαντική η καταγραφή των προβλημάτων και  προτάσεων των εκπροσώπων και σημείωσε ότι μέλη του ΔΣ έχουν κάνει μια πρώτη καταγραφή ως  εκπρόσωποι τάξεων που μπήκαν σε καραντίνα.  

Στη συνέχεια, δόθηκε ο λόγος στους εκπροσώπους να εκφράσουν τις απόψεις των γονέων που  εκπροσωπούν. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από τους ακόλουθους άξονες: 

α. Θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης από το Σχολείο 

β. Θέματα Πρωτοκόλλου και πολιτικής του Σχολείου 

γ. Προτάσεις – εναλλακτικά μοντέλα διδασκαλίας εν μέσω πανδημίας – Διατύπωση ψηφισμάτων 

Ως προς την πολιτική ενημέρωσης του σχολείου, οι εκπρόσωποι του Νηπιαγωγείου θεωρούν ότι η  πληροφόρηση είναι ελλιπής. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εκπροσώπους του Δημοτικού που ζήτησαν  βελτίωση της επικοινωνίας με στοχευμένες και εκλογικευμένες πληροφορίες έναντι της πληθώρας  μηνυμάτων που δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια. Το ίδιο ισχύει και στο Γυμνάσιο. Η  πληροφόρηση είναι ανεπαρκής τόσο σε θέματα πρωτοκόλλου όσο και σε θέματα οργάνωσης και  λειτουργίας (διενέργεια εξετάσεων, πρόσβαση τηλε-διδασκαλίας σε μαθητές σε συνθήκες καραντίνας ή 

σε ευπαθείς ομάδες, χρόνος επιστροφής μαθητών που ανέρρωσαν στο σχολείο, χρόνος διενέργειας  των τεστ COVID, πολιτική κατά του εκφοβισμού των μαθητών που έχουν νοσήσει, κ.α.). 

Ως προς τα θέματα του υγειονομικού πρωτοκόλλου ασφαλείας, ζητήθηκε η εφαρμογή νέων  ενισχυμένων μέτρων και από τις τρεις βαθμίδες. Συγκεκριμένα, στο Νηπιαγωγείο ζητήθηκε η διακοπή  ανάμιξης των παιδιών στα διαλείμματα, στις αίθουσες φύλαξης (garderie), στις δραστηριότητες μετά  το πέρας του σχολικού προγράμματος (periscolaire) και κατά την αναχώρηση των παιδιών από το  σχολείο και η δημιουργία μιας συγκροτημένης και αναλλοίωτης “bulle”, με την οποία θα προστατεύονται  μη ερχόμενα σε επαφή με άλλα τμήματα. Μερικοί εκπρόσωποι ζήτησαν τη χρήση μάσκας, καθώς και  συχνότερη ενημέρωση ως προς την απολύμανση των χώρων. 

Στο Δημοτικό ζητήθηκε αναθεώρηση του πρωτοκόλλου με αλλαγές στα μέτρα που εφαρμόζονται στην  πισίνα, κατά την εκμάθηση της L2 και τη διδασκαλία των «Ευρωπαϊκών Ωρών», δραστηριότητες στις  οποίες παρατηρείται ανάμειξη και συγχρωτισμός παιδιών, χωρίς αποστάσεις ασφαλείας, ούτε χρήση  μάσκας. Επίσης, η ανακολουθία που παρατηρείται με την παραμονή στο σχολείο αδερφών παιδιών  που τέθηκαν σε καραντίνα, καθώς και η ελλιπής ενημέρωση για τον χρόνο διενέργειας διαγνωστικού  τεστ προ της επανόδου στο σχολείο, προκαλούν έντονη ανησυχία. Σ’ αυτό το πλαίσιο προτάθηκε η  υποχρεωτική χρήση της μάσκας, η ύπαρξη slots στα διαλείμματα και σαφέστερες οδηγίες από τη  Διεύθυνση ως προς την αντιμετώπιση των κρουσμάτων. Κατατέθηκε πρόταση του τμήματος Ρ3 ELa  προς ψήφιση από τους εκπροσώπους του Δημοτικού.  

Word document 

Στο Γυμνάσιο κατατέθηκε πρόταση γονέων της S4, για διαδικτυακά μαθήματα και μη επιστροφή στο  σχολείο τις τέσσερις ημέρες μετά τις διακοπές του Toussaint (3-6 Νοεμβρίου) ως προσωρινό μέτρο για  επιμήκυνση της περιόδου καραντίνας. Ζητήθηκε να ληφθούν επιπλέον μέτρα προστασίας στα  εργαστήρια, όπου η τήρηση αποστάσεων δεν είναι εφικτή. Επίσης, ζητήθηκαν σαφείς οδηγίες για την  άμεση on line πρόσβαση μαθητών σε καραντίνα ή σε ευπαθείς ομάδες, ενημέρωση για τον χρόνο  διενέργειας των τεστ, για τον χρόνο επιστροφής των μαθητών στο σχολείο μετά την ανάρρωση, καθώς  και επικαιροποίηση των μέτρων με βάση τις ισχύουσες διατάξεις στη χώρα. Αναφέρθηκαν ακόμη από  εκπροσώπους περιπτώσεις εκφοβισμού μαθητών που ασθενούν ή βρίσκονται σε καραντίνα ή  αναρρώνουν από άλλους μαθητές και ζητήθηκε να ληφθούν μέτρα από το σχολείο. Για την αποφυγή  συγχρωτισμού, προτάθηκε για τις μικρές τάξεις (S1-S3) η παραμονή των μαθητών στην αίθουσά τους  (L1) κατά την παράδοση όλων των μαθημάτων. Εκφράστηκε από ένα τμήμα της S6 η πρόταση γονέων  υπέρ του διαμοιρασμού των τάξεων και η εκ περιτροπής φοίτηση ανά εβδομάδα. Διατυπώθηκαν  επιφυλάξεις για το μάθημα της γυμναστικής που γίνεται χωρίς μάσκες και τον ορισμό των «contact sports». Τέλος, εκφράστηκε η αγωνία των εκπροσώπων της S7 για τις εξετάσεις του pre-bac και των  μέτρων, σε περίπτωση που νοσήσουν παιδιά ή καθηγητές κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ή λίγο πριν. 

Word document 

Για το Πρωτόκολλο, υπήρξε ενημέρωση ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία δεν ακολουθούν το Πρωτόκολλο  του ΠΟΥ, ούτε άλλωστε και το Βέλγιο. Προτάθηκε η διδασκαλία on line. Εάν πρέπει να γίνεται in situ,  τότε να ακολουθούνται αυστηρά οι αποστάσεις και η περίοδος καραντίνας. 

Με βάση τα όσα προτάθηκαν από εκπροσώπους ορισμένων τμημάτων, το ΔΣ της Ένωσης έθεσε προς  ψήφιση τις ακόλουθες προτάσεις, οι οποίες παρατίθενται ενδεικτικά και προς ενημέρωση σε χωριστό  συνημμένο κείμενο. Επίσης, αναφέρθηκε η αποστολή της επιστολής γονέα προς τη Διεύθυνση, η οποία  ανέλυε την υγειονομική κατάσταση με επιστημονικά δεδομένα (τέλη Σεπτεμβρίου – αρχές Οκτωβρίου)  και τόνιζε την αναγκαιότητα αναπροσαρμογής της πολιτικής του Σχολείου. Η επιστολή αυτή θα  κοινοποιηθεί μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα. 

Με την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο πρόεδρος προέτρεψε τους εκπροσώπους να συγκεντρώνουν  τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει μέσα στις τάξεις ή και στο σχολείο γενικότερα  (λχ. ανάγκη καθαριότητας αιθουσών ή κοινόχρηστων χώρων), προκειμένου να γίνεται επεξεργασία και 

διασταύρωσή τους, με σκοπό την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Οι εκπρόσωποι μπορούν  να απευθύνονται απευθείας στο ΔΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl@gmail.com. 

Η συνεδρίαση έληξε στις 21.20. Συμμετείχαν 57 εκπρόσωποι (εκ των οποίων 4 εκπροσωπούν δύο  τμήματα) και τα 11 μέλη του ΔΣ.  

Οι εκπρόσωποι που τοποθετήθηκαν ανήκουν στα παρακάτω τμήματα: 

ΜΑΤ ΕLa 

ΜΑΤ ΕLb 

P1 

P3 

Ρ4 

Ρ5 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

S6 

S7