ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 20.11.20

 

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 διοργανώθηκε νέα διαδικτυακή Συνέλευση Ολομέλειας Εκπροσώπων, με ώρα έναρξης  18.35.  Συμμετείχαν συνολικά 58 εκπρόσωποι Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου. 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, Τάσος Παπαδόπουλος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και ενημέρωσε ότι ο στόχος της συνεδρίασης είναι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονέων για την αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Ο ρόλος του ΔΣ είναι βοηθητικός, σκοπός του η βελτίωση με τη διατύπωση καίριων επισημάνσεων. 

Παρουσίασε συνοπτικά 8 σημεία /θέματα που θα προταθούν από την ΑΡΕΕΕ στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Σχολείου (School Advisory Committee, SAC) στις 26 Νοεμβρίου. Προτάθηκε στους παριστάμενους να μη διστάσουν να προσθέσουν και άλλα σημεία/επισημάνσεις και να τα αποστείλουν στο elparentsbxl@gmail.com, προκειμένου να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα της δυναμικής των τάξεων. 

Τόνισε ότι η Συνέλευση Εκπροσώπων έχει καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην πρόταση του Γυμνασίου για on line διδασκαλία από 3.11-6.11 η οποία εισακούστηκε και παρατάθηκε ως τις 15.11. Η ίδια ευελιξία καταδείχθηκε και για το διάστημα πριν και μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, ώστε να περιοριστεί ο κύκλος της μετάδοσης εντός του σχολείου.  Το σύστημα διδασκαλίας εκ περιτροπής υποστηρίχτηκε από την πλειοψηφία των γονέων του Γυμνασίου και εφαρμόστηκε από το σχολείο στις τάξεις S1-S6 εξασφαλίζοντας τον στόχο της μέγιστης παρουσίας μαθητών του Γυμνασίου σε ποσοστό άνω του 50%. Στόχος της Συνέλευσης ήταν να διερευνηθεί καταρχάς, αν ήταν αποδοτικό το σύστημα on line και εάν παρατηρήθηκαν ορισμένα προβλήματα.

Για το Δημοτικό, επανήρθε η διδασκαλία δια ζώσης, όπως είχε προταθεί από την πλειοψηφία των γονέων και σύμφωνα με την εγκύκλιο του βελγικού κράτους για τη λειτουργία των δημοτικών. Η χρήση της μάσκας έμεινε προαιρετική, επεκτάθηκε η έννοια των class bubbles και στις «Ευρωπαϊκές Ώρες», στα διαλείμματα, στα σχολικά λεωφορεία και στην καντίνα (κυρίως υποβοηθούμενη από τη μείωση μαθητών στο Γυμνάσιο λόγω του εκ περιτροπής συστήματος), ενώ παράλληλα βελτιώθηκε το σύστημα φυσικού εξαερισμού των αιθουσών.

Ως προς το ζήτημα της καραντίνας, υποβλήθηκαν οι σχετικές προτάσεις που προέκυψαν από την προηγούμενη συνεδρίαση και η Διεύθυνση ανακοίνωσε ότι θα κοινοποιήσει τη θέση της εκ νέου. Μέλη οικογενειών που ένας ή δυο γονείς ασθενούν, τίθενται πλέον σε καραντίνα για την αποφυγή της διασποράς των κρουσμάτων. Την τρέχουσα εβδομάδα δηλώθηκαν 3-4 κρούσματα στην ΑΡΕΕΕ έναντι 15 την εβδομάδα πριν τις σχολικές διακοπές, που βεβαιώνει το θετικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή των νέων μέτρων. Εξάλλου, κατατέθηκαν οι προτάσεις που αφορούσαν στην πιο στοχευμένη επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς.

Τονίστηκε ότι ο μέγιστος χρόνος παρέμβασης είναι 3 λεπτά, για να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους εκπροσώπους να μιλήσουν. Παρουσιάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Αναφέρθηκε ότι τα μέτρα του σχολείου πριν και μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές βοηθούν να διασφαλιστούν οι εξετάσεις δια ζώσης για την S7 που διανύει μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

Ο Κυριάκος Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος της Ρ4 και καινούριος εκπρόσωπος στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Νηπιαγωγείου – Δημοτικού, παρουσίασε μια σύνοψη των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους γονείς Νηπιαγωγείου –  Δημοτικού σε σχέση με τη διδασκαλία μέσω TEAMS, για προώθησή τους στην ΑΡΕΕΕ και αποστολή στο σχολείο. Προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως:

  • στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας η οποία υποβαθμίστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις

(μια φορά την εβδομάδα για 30 λεπτά) και

  • στην ανομοιομορφία/έλλειψη συντονισμού της διδασκαλίας μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας (διδασκαλία σε μικρές ομάδες για 1 ή 1,5 ώρες ή σε ολόκληρη την τάξη για πάνω από 4 ώρες).

Παρατηρήθηκε επίσης άγνοια περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών ως προς τη χρήση και τις δυνατότητες του ΤΕΑΜS.

Εκφράστηκε προβληματισμός από κάποιους γονείς  για την πολύωρη έκθεση των παιδιών σε οθόνες, ειδικά στις περιπτώσεις που η διδασκαλία διαρκούσε για πάνω από 3 ώρες, ενώ οι περισσότεροι έκριναν πιο αποδοτική τη διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες.

Στο Νηπιαγωγείο, η τάξη χωρίστηκε σε δύο ομάδες και οργανώθηκε μία συνάντηση την εβδομάδα 15 λεπτών, ενώ ζητήθηκαν εργασίες που επιβάρυναν την οικογένεια.

Προτάθηκε να δημιουργηθούν μικρότερες ομάδες, η διάρκεια των συναντήσεων να αυξηθεί σε 30 λεπτά και να δοθεί η δυνατότητα αναπλήρωσης/επανάληψης μαθημάτων, σε περίπτωση που οι γονείς αδυνατούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους την ώρα του μαθήματος.

Οι προτάσεις των εκπροσώπων έχουν σταλεί στην ΑΡΕΕΕ.

Ο Κυριάκος Γεωργόπουλος επεσήμανε ότι έχει έρθει σε επαφή με την κα Νίκα, Γενική Επιθεωρήτρια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, η οποία θα κανονίσει συνάντηση με τους εκπροσώπους Δημοτικού πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Προέτρεψε τους εκπροσώπους να καταθέσουν θέματα που θα συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη.

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους εκπροσώπους Νηπιαγωγείου και Δημοτικού.

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

 

ΜΑΤ, ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ Σταυρούλα

Επεσήμανε συμπληρωματικά την αβεβαιότητά της για το, αν πραγματικά διατηρείται η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των παιδιών στα διαλείμματα και στη γυμναστική. Στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση, μόνο μία συνάντηση διάρκειας 30 λεπτών έγινε μέσα στη βδομάδα και δόθηκε πολύ λίγος χρόνος για τα παιδάκια που έχουν ανάγκη την επαφή με τις δασκάλες. Ποσοστό 72% των γονέων απάντησαν στα ερωτήματα για τη λειτουργία του διαδικτυακού προγράμματος διδασκαλίας, εκ των οποίων το 90% ήταν υπέρ. Η κα ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΟΥ ευχαρίστησε για την πρωτοβουλία το ΔΣ γιατί έτσι οι γονείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για κοινά ζητήματα. Επιπλέον, οι γονείς εξέφρασαν την πρόθεσή τους να στηρίξουν τις δασκάλες και τόνισαν ότι το Σχολείο οφείλει να δώσει νέο πλαίσιο για πιο εύρυθμη λειτουργία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

ΜΑΤ, ΦΑΡΜΑΚΗ Λένα

Ζητήθηκε από τους γονείς πιο συχνή επαφή μέσω ΤΕΑΜS.

Για εργαζόμενους γονείς, ζητήθηκε να υπάρχει βιντεοσκοπημένο υλικό που θα τους δίνει τη δυνατότητα σε εύθετο χρόνο να το παρακολουθήσουν μαζί με το παιδί τους, πχ. αφήγηση παραμυθιού από τις εκπαιδευτικούς. Διατύπωσε το ερώτημα σχετικά με την πρόβλεψη που υπάρχει για τα παιδιά δημοτικού που είναι σε καραντίνα. Επίσης, στο chat, έγινε η ερώτηση τι ισχύει για τα αδερφάκια μέσα στο σχολικό λεωφορείο, αν κάθονται μαζί.

Ρ1, ΜΗΛΙΩΝΗ Μαριάννα

Συμφώνησε με τον Κυριάκο Γεωργόπουλο και επεσήμανε την ελλιπή διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Ρ2, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Νικόλ

Συμφώνησε με τον Κυριάκο Γεωργόπουλο και έκανε κάποιες παρατηρήσεις για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

Ρ3Ela, ΚΕΤΣΕΤΖΗ Μαρία

Επεσήμανε ότι κατά τη διαβούλευση με τους γονείς δόθηκε προτεραιότητα στην εξ’ αποστάσεως διδασκαλία και πώς αυτή μπορεί να βελτιωθεί. Παρατήρησε ότι οι δάσκαλοι θα πρέπει να καλύψουν τα κενά της περσινής ύλης στην ξένη γλώσσα και να μη θεωρείται δεδομένη η κάλυψή τους. Ζήτησε ενημέρωση ως προς τον χρόνο κατάθεσης της τελικής πρότασης και το περιεχόμενό της, καθώς και το αν το σχολείο προτίθεται να κάνει κάποιες αλλαγές. Τέλος, ζητήθηκε η αποστολή στους εκπροσώπους του κειμένου προτάσεων στο σχολείο από την ΑΡΕΕΕ (βλέπε CA 65/2020, www.apeeeb3.be, Position Letters).

 

Η ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ Ελεάννα απάντησε ότι συνέλεξε εκ μέρους της ΑΡΕΕΕ παρατηρήσεις για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση από όλα σχεδόν τα γλωσσικά τμήματα και τις απέστειλε στον κύριο Verriest, με στόχο τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας. Δεν έλαβε επίσημη απάντηση και οι παρατηρήσεις θα τεθούν εκ νέου στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Σχολείου (School Advisory Committee, SAC) που θα συνεδριάσει στις 26 Νοεμβρίου.

 

Ρ3ΕLb, ΓΚΡΙΝΙΑΣ Κώστας

Επεσήμανε το πρόβλημα του συντονισμού και ανομοιογένειας διδασκαλίας στις ίδιες τάξεις του ίδιου γλωσσικού τμήματος, ζήτησε feedback για τη λειτουργία του σχολείου in situ, καθώς και πληροφορίες για τη λειτουργία της καντίνας.

P4ΕLb, ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ Μπέσσυ Τονίστηκε η ανάγκη συνεχούς τεχνικής υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς, περισσότερο, όμως, η ανάγκη επιμόρφωσής τους πάνω στην ψηφιακή διδασκαλία και τους στόχους της. Πολλοί από τους εκπαιδευτικούς ίσως να δυσκολεύονται να επιτύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους με τη χρήση ενός συστήματος που διαφέρει από τον τρόπο διδασκαλίας που γνωρίζουν.

 

P4ΕLb, ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΥ Βασιλική (chat) 

Πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσομοίωσης της διδασκαλίας μέσω teams μια φορά εντός της τάξης, ώστε να μπουν οι κανόνες επικοινωνίας από τους δασκάλους των παιδιών, αλλά και τα παιδιά να έχουν την αίσθηση ότι το Teams είναι η τάξη τους, όταν δεν είναι δυνατό να βρεθούν στο σχολείο.

Ρ5ΕLb, ΧΑΡΙΣΗΣ Χαρίλαος

Επεσήμανε ότι η διδασκαλία της ξένης γλώσσας ήταν μια αποτυχία. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να κάνουν το μάθημα κανονικά, όπως και στα μαθήματα δια ζώσης. Οι γονείς δήλωσαν ευχαριστημένοι από τη δασκάλα στα διαδικτυακά μαθήματα (22 μαθητές on line με πλήρες ωράριο). Κάνουν μάθημα χωρίς να αποσπάται η προσοχή τους. Δεν αποτελεί θέμα ανησυχίας για τους γονείς η πολύωρη έκθεση στην οθόνη. Μετέφερε την άποψη των γονιών ότι δεν πρέπει να αλλάξει η καθημερινότητα των παιδιών. Τέλος, πρόσθεσε ότι τα μαθήματα γυμναστικής που έγιναν διαδικτυακά, καθώς και πρόβες για διαδικτυακή γιορτή του Πολυτεχνείου στέφθηκαν με επιτυχία.

P4Ela, ΑΡΙΔΑΣ Νίκος

Με αφορμή την παραπάνω πρόταση, διατύπωσε τον προβληματισμό του σχετικά με το πώς θα γίνεται η διδασκαλία φυσιολογικά, χωρίς να αλλάξει η καθημερινότητα και πώς είναι δυνατόν να τηρηθεί το ωράριο 9-3 στη διδασκαλία on line.

 

Στο τέλος της τοποθέτησης των εκπροσώπων Δημοτικού, ο Κυριάκος Γεωργόπουλος συνοψίζοντας, ανέφερε πως η συζήτηση επιβεβαίωσε πως υπάρχει μια γενική συμφωνία στις προτάσεις όπως παρουσιάστηκαν και πως αυτές θα αποτελέσουν τη θέση του Ελληνικού Τμήματος στα επόμενα Εκπαιδευτικά Συμβούλια.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των απόψεων των εκπροσώπων Δημοτικού, η Παναγιώτα Μπαλοπούλου, εκπρόσωπος της S7 και εκπρόσωπος στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου πήρε τον λόγο. Επεσήμανε πως πολλά από τα ζητήματα που τέθηκαν από τους γονείς αφορούν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίασή του. Ανέφερε ενδεικτικά διαπιστώσεις που αφορούσαν στον φόρτο εργασίας των μαθητών κατά τα διαδικτυακά μαθήματα, τις απουσίες των εκπαιδευτικών, θέματα καραντίνας, αντικατάσταση γυμναστικής από θεωρητικά μαθήματα, ερώτημα αν οι εξετάσεις της S6 είναι εναρμονισμένες, προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκαν τα ραντεβού των γονέων με τους εκπαιδευτικούς.

Επεσήμανε ότι υπήρξε ανταλλαγή μηνυμάτων με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι αξιολόγησαν τη λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία υπήρξε σε γενικές γραμμές καλή, αν και τις πρώτες μέρες υπήρξε πρόβλημα με τον server, οπότε η σύνδεση ήταν καλύτερη μέσω φορητών συσκευών παρά στο desktop. 

Ο λόγος δόθηκε στους εκπροσώπους Γυμνασίου. 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

S1ELb, ZΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ Φανή

Επεσήμανε τις δυσκολίες που συναντούν οι μικρότεροι μαθητές από τη μη χρήση κάμερας, ιδιαίτερα από κάποιους καθηγητές. Ποια οδηγία κατοχυρώνει αυτή την πρακτική; Προσωπικά δεδομένα;

Επεσήμανε προβλήματα στη διαδικτυακή διδασκαλία και ειδικά στη σύνδεση από το σχολείο.

Επισημάνθηκαν τεχνικές δυσκολίες εκπαιδευτικών που καθιστούν απαραίτητη την κατάρτισή τους.

Ζητήθηκε να παραμείνουν οι μικρές τάξεις στην αίθουσά τους για τα βασικά μαθήματα (στην τάξη του υπεύθυνου καθηγητή ίσως;) προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Επισημάνθηκε η ανάγκη εξασφάλισης ενός minimum φυσικής άσκησης και η ανάγκη κοινού τρόπου ανάθεσης εργασιών από τους εκπαιδευτικούς (μέσω TEAMS ή SMS).

S1Ela, ROMENS – ΝΟΤΟΓΛΟΥ Katrien

Συμφώνησε με τα παραπάνω.

S2ELb, ΜΑΓΚΛΑΡΑ Ελένη

Η εκπρόσωπος επεσήμανε ότι είναι καλά τα on line μαθήματα, αλλά ζητήθηκε από τους γονείς ορισμένα δευτερεύοντα μαθήματα να έχουν μικρότερη διάρκεια  έτσι, ώστε τα παιδιά να έχουν μεγαλύτερο διάλειμμα μακριά από την οθόνη.

S3Ela, ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Κατερίνα

Διατυπώθηκαν παράπονα για τον όγκο των φωτοτυπιών στα on line μαθήματα.

Υπήρχε δυσκολία με τους Η/Υ, όταν πολλά μέλη της οικογένειας ήταν συγχρόνως on line. Κάποιοι γονείς ζήτησαν από το σχολείο την παραχώρηση tablets.

Ορισμένοι καθηγητές έκαναν κανονικά μάθημα, παρά τις αρχικές τεχνικές δυσκολίες αυτή την εβδομάδα, ενώ άλλοι καθόλου σχεδόν.

Ζητήθηκε οι θέσεις στο λεωφορείο να είναι συγκεκριμένες (βλέπε νέα πρακτική στα λεωφορεία-ενημέρωση από την ΑΡΕΕΕ).

Επίσης, ζητήθηκε η απολύμανση θρανίων από τους μαθητές πριν το μάθημα, καθ’ υπόδειξη των καθηγητών (chat).

S4ELb, ΠΑΤΡΗΣ Γιώργος (chat)

Επισημάνθηκαν δύο σημαντικά προβλήματα, η πολύωρη έκθεση σε οθόνη και ο φόρτος εργασίας των μαθητών.

S5ELb, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Όλγα

Αναφέρθηκαν προβλήματα από την πολύωρη έκθεση στην οθόνη  και σχετικά με τη μη χρήση της κάμερας από κάποιους καθηγητές.

S6Ela, ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Δέσποινα

Τόνισε πως η S6 και η S7 είναι δύο τάξεις άρρηκτα συνδεδεμένες σε ενιαίο κύκλο και γι’ αυτό και πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Διευκρίνισε με γραπτό μήνυμα πως οι ακόλουθες επισημάνσεις των εκπροσώπων αφορούσαν στο χρονικό διάστημα μετά την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο, στις 16 Νοεμβρίου. Διαπιστώθηκε ότι η διδασκαλία on line δε βοηθά καθόλου. Τα δίκτυα κι ο εξοπλισμός δεν μπορούν να την υποστηρίξουν. Η υβριδική εκπαίδευση είναι προβληματική. Γίνεται ταχεία κάλυψη της ύλης χωρίς έμφαση στην αναλυτική διδασκαλία.

S6ELb, ΔΑΥΙΔ Στέλλα

Διευκρίνισε με γραπτό μήνυμα προς το ΔΣ (κατόπιν συνεννόησης) ότι οι θέσεις που διατυπώθηκαν από τους γονείς της τάξης της αφορούν στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου (ανεξάρτητα από το αν η διδασκαλία γίνεται on line ή in situ). Συγκεκριμένα προτάθηκαν:

  1. Επιτόπια διεξαγωγή των εξετάσεων (ζητήθηκαν διευκρινήσεις ως προς το ζήτημα της αναφοράς σε ενδεχόμενη συντόμευση της διάρκειας των εξετάσεων, στο κείμενο της επίσημης ελληνικής θέσης).
  2. Τακτική επικοινωνία με εκπαιδευτικούς

α. μέσω του λογαριασμού του μαθητή (TEAMS), 1 φορά τη βδομάδα (ενδεικτικά Τετάρτη, μετά το πέρας των μαθημάτων), διάρκειας 1 ώρας (για 4 ραντεβού)

β. Συμπληρωματικές μέρες πέραν των 2, για νεοαφιχθέντες γονείς.

  1. Καταγραφή των συχνών συστηματικών απουσιών εκπαιδευτικών και μαθητών

α. Ως προς τους εκπαιδευτικούς, τονίστηκε η ανάγκη έγκαιρης -κατά το δυνατό- ειδοποίησης του σχολείου, σε περίπτωση απουσίας τους, με στόχο τον προγραμματισμό και την αντικατάστασή τους.

β. Ως προς τους μαθητές, φειδώ στις απουσίες σε περιόδους πριν από τεστ, διαγωνίσματα, γραπτές εξετάσεις.

γ. Διασφάλιση της πρόσβασης στην on line διδασκαλία ανεξαρτήτως λόγου απουσίας.

δ. Αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών κατά την on line διδασκαλία (κατά το μάθημα, διαγωνίσματα, τεστ).

Τέλος, ζήτησε από το ΔΣ να στείλει σε όλους τους εκπροσώπους του Γυμνασίου την αναλυτική έκθεση που συντάχθηκε από το τμήμα της. Η Ελεάννα Στεργιούλη απάντησε πως μπορεί να στείλει περίληψη των κύριων σημείων κατά την κρίση της, για να προστεθούν στα πρακτικά (όπως και έγινε).

S6ELb, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ Βίκυ (chat) Διατυπώθηκε το ερώτημα, τι ισχύει στην περίπτωση εκπαιδευτικών που διδάσκουν μόνο on line, σε μαθητές που βρίσκονται με φυσική παρουσία στο σχολείο. Απαντήθηκε ότι αυτή είναι η οδηγία, εφόσον οι εκπαιδευτικοί ανήκουν αποδεδειγμένα σε ευπαθή ομάδα (με προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης).  Στο ερώτημά της, αν θα γίνει συνάντηση με την Εθνική Επιθεωρήτρια για το Γυμνάσιο (S5-S7), ο Τάσος Παπαδόπουλος απάντησε πως δεν έχει προγραμματιστεί, αλλά μπορεί να οργανωθεί. Τέλος, διατύπωσε την πρόταση για απαγόρευση εξόδου των μαθητών μεγάλων τάξεων κατά το μεσημεριανό διάλειμμα (ως επιπλέον μέτρο ασφαλείας) προς αποφυγή συνωστισμού μέσα στο σχολείο.

 

S6ELc, ΚΙΟΚΑΚΗΣ Λάζαρος

Αναφέρθηκε στα ψηφίσματα του τμήματος που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τα οποία 20% ζήτησε φυσική παρουσία μαθητών, 40% διδασκαλία εκ περιτροπής και 40% παράταση της on line διδασκαλίας μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

S7ELb, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος

Ζητήθηκαν μέτρα για την αποσυμφόρηση του σχολείου όπου, αν και η διδασκαλία γίνεται εκ περιτροπής, παρατηρείται ακόμη συνωστισμός. Επεσήμανε την πρακτική που ακολουθούν τα βελγικά σχολεία για τη φυσική παρουσία κατά 50% και ο Τάσος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ εξήγησε ότι το 50% + ικανοποιείται στο Γυμνάσιο με την εκ περιτροπής διδασκαλία. Ο υπερπληθυσμός είναι χρόνιο πρόβλημα. Φέτος, ο αριθμός των μαθητών ανέρχεται σε  3.309 και μαζί με τους εκπαιδευτικούς σε 3.800 άτομα καθημερινά. Με την εκ περιτροπής διδασκαλία, ο αριθμός μειώθηκε σε 2.200-2.300 άτομα.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να καταθέσουν τις παρατηρήσεις τους για τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΡΕΕΕ. 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΕΕΕ

 

Από τους εκπροσώπους Δημοτικού κατατέθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις/παρατηρήσεις που αφορούσαν:

  • στην πολιτική διαγραφής από το periscolaire. Ζητήθηκε ευελιξία ως προς την επιστροφή χρημάτων (ΧΑΡΙΣΗΣ).
  • στην επιστροφή χρημάτων λόγω διακοπής χρήσης των υπηρεσιών της καντίνας. Τέθηκε το ερώτημα, αν θα συνεχίσει να προσφέρεται κρύο γεύμα και εκφράστηκαν αμφιβολίες ως προς το πόσο υγιεινό είναι. Επίσης, τέθηκε το ζήτημα της καθαριότητας των αιθουσών μετά το μεσημεριανό γεύμα, δεδομένου ότι οι μαθητές τρώνε μέσα στην τάξη. Προτάθηκε να τρώνε στην καντίνα, αντί για την τάξη.
  • στην πολιτική της garderie. Διατυπώθηκε το ερώτημα, αν δέχονται παιδιά από το periscolaire (ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ).

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΦΥΛΑΞΗΣ

 

Η Νικόλ Στυλιανίδου, υπεύθυνη για την υπηρεσία εξωσχολικών δραστηριοτήτων (periscolaire) και μέλος της ομάδας εργασίας για την καντίνα, παρουσίασε τις αλλαγές στη λειτουργία τους, με βάση τις νέες οδηγίες. Αναφορικά με την εξαίρεση των μαθητών που συμμετέχουν στο periscolaire από την garderie Ixelles, εξήγησε ότι μετά την ανακοίνωση του ΟΙΒ στις 13 Νοεμβρίου, υπήρξε αντίδραση από την ΑΡΕΕΕ σε συντονισμό με τις ΑΡΕΕΕ Woluwe και Laeken, και ήδη από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ο ΟΙΒ αναδιατύπωσε τη θέση του με πρόσθετη επικοινωνία. Με βάση την πρόσθετη επικοινωνία, ζητεί από τους γονείς να περιορίσουν τις δραστηριότητες των παιδιών, εντούτοις όλα τα παιδιά γίνονται δεκτά στην garderie. Για τη Δευτέρα και Τρίτη, 16 και 17 Νοεμβρίου αντίστοιχα, η υπηρεσία του periscolaire οργάνωσε τη φύλαξη όλων των παιδιών που συμμετείχαν σε periscolaire. Από την Τετάρτη η κατάσταση επανήλθε στην κανονικότητα.

Τέλος, σε απάντηση στο ερώτημα που αφορούσε τη δυνατότητα ακύρωσης periscolaire και επιστροφής χρημάτων, η Νικόλ Στυλιανίδου εξήγησε ότι, σύμφωνα με τους κανόνες, η ακύρωση επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων βδομάδων της χρονιάς γιατί οι αλλαγές κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουν σημαντικές επιπτώσεις στα οργανωτικά της υπηρεσίας και της ΑΡΕΕΕ. Το ΔΣ της ΑΡΕΕΕ θα συζητήσει για το κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες πρέπει να τροποποιηθούν λόγω της πανδημίας, καθώς και για το θέμα της επιστροφής χρημάτων για τις βδομάδες που το σχολείο ήταν κλειστό.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΚΑΝΤΙΝΑ)

 

Σε ό,τι αφορά την καντίνα, λειτούργησε από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου με lunchbox και καταβάλλονται συνεχώς προσπάθειες βελτίωσης. Ήδη, την Πέμπτη και την Παρασκευή δόθηκε ζεστή σούπα στους μαθητές Γυμνασίου. Από Δευτέρα θα σερβίρονται φρέσκα λαχανικά στους μαθητές Ρ1 και Ρ2 και/ή ζεστή σούπα (εφόσον ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό). Οι γονείς μπορούν να συμβουλεύονται την εγκύκλιο 7817 στο www.enseignement.be που παρουσιάζει τα νέα μέτρα του βελγικού κράτους για τη λειτουργία των σχολείων. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δεν επιτρέπεται να σερβίρεται ζεστό φαγητό για τους μαθητές στην καντίνα, με εξαίρεση τους μαθητές του νηπιαγωγείου (ερώτηση εκπροσώπου ΜΑΤ, ΡΩΜΑΝΟΥ  Άννα). Οι μαθητές του Δημοτικού πρέπει να τρώνε στις τάξεις.

O Τάσος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι για το θέμα της καντίνας υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης. Η ΑΡΕΕΕ ήταν η μόνη μεταξύ όλων των ΑΡΕΕΕ στις Βρυξέλλες, που συνέχισε και αναπροσάρμοσε τη λειτουργία εστίασης μετά τις 16 Νοεμβρίου, αλλά η κατάσταση θα αξιολογηθεί συνολικά και όλα τα σενάρια για το μέλλον είναι ανοιχτά. Αν δεν υπάρχει επαρκής ζήτηση, μπορεί και να καταργηθεί και το κρύο γεύμα για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου.

Στο ερώτημα, αν τα άτομα που ακύρωσαν την εγγραφή τους στην καντίνα, μπορούν να επανεγγραφούν (ΓΕΝΙΝΤΟΥΝΙΑΟΓΛΟΥ, chat), όταν θα δίνονται ζεστά γεύματα, η απάντησή του ήταν καταφατική.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Η Φανή Ζαριφοπούλου, υπεύθυνη για την υπηρεσία σχολικών μεταφορών, εξήγησε στους εκπροσώπους τον νέο τρόπο κατανομής των μαθητών στο λεωφορείο και την ανάγκη διατήρησης πάντα της ίδιας θέσης. Επισημάνθηκε ότι η απουσία συνοδών στα λεωφορεία αποδίδεται στην ανάγκη άμεσης απομάκρυνσής τους με το παραμικρό σύμπτωμα ασθένειας, καθώς και στην εκ περιτροπής παρουσία στο σχολείο των μαθητών S1-S6, που δημιουργεί αντίστοιχα κενά στα λεωφορεία που είναι συνοδοί.  Η χρήση μάσκας ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παρατήρησης μη τήρησης κανονισμών ζητήθηκε από τους εκπροσώπους η ενημέρωση των μελών του ΔΣ που ασχολούνται με τα θέματα αυτά (ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ).

Μέσα από το chat καταγράφηκαν παρατηρήσεις για συγκεκριμένα λεωφορεία:

– Λεωφορείο 72, όπου ο οδηγός δεν φορούσε μάσκα, αλλά ήταν πίσω από διαφανές διαχωριστικό. (ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ)

-Λεωφορεία 52, 69 και 98, όπου ο συνοδός είναι απών συστηματικά. (ΓΚΡΙΝΙΑΣ, ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ)

Στο ερώτημα της ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Δέσποινας, αν υπάρχει συνεργασία γονέων και εκπροσώπων των μαθητών, ο πρόεδρος του ΔΣ απάντησε πως υπάρχει τακτικότατη επικοινωνία και έχουν δεσμευτεί για κοινές θέσεις γονέων – μαθητών σε όλες τις κοινές συνεδριάσεις.

 

Η Μπέσσυ Μαστραντώνη ενημέρωσε τους εκπροσώπους ότι τα πρακτικά των συνελεύσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Ένωσης, https://elparentsbxl.eu/category/synelefseis-ekproswpwn/,  όπου μπορεί να ανατρέξει κανείς για να ενημερωθεί. Είναι σημαντικό το follow up και αποτελεί στόχο της συνέλευσης, προκειμένου να υπάρχει μία στοχευμένη εσωτερική διαβούλευση μεταξύ γονέων και  εκπροσώπων.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος επανέλαβε τα 8 σημεία που θα παρουσιαστούν από την ΑΡΕΕΕ στο SAC και ζήτησε από τους εκπροσώπους να υποβάλλουν τυχόν προτάσεις τους ως τις 24 Νοεμβρίου, για να συμπεριληφθούν μαζί με όσα καταγράφηκαν στην παρούσα συνέλευση. Επεσήμανε τη συμβολή των εκπροσώπων στο νέο πλαίσιο του ρόλου τους ως αναμεταδοτών και ανατροφοδοτών των θέσεων των γονέων των τάξεων στη διαρκώς εξελισσόμενη οργανωτική κατάσταση και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους για τη συμμετοχή τους στη συνέλευση ολομέλειας.

Η Μπέσσυ Μαστραντώνη διαβεβαίωσε ότι όλες οι μορφές επικοινωνίας αντιμετωπίζονται με την ίδια βαρύτητα, ανεξάρτητα από τον τρόπο που επιλέγουν κάθε φορά οι εκπρόσωποι να μεταφέρουν τις απόψεις των γονέων της τάξης τους (πχ. ψηφίσματα ή μέιλ). Τόνισε, τέλος, πως επιθυμία όλων των μελών του ΔΣ είναι να διατυπώνονται σχόλια, να γίνεται συνεχής και καλόπιστη ανταλλαγή απόψεων και να εκφράζεται πολυφωνία.

 

Η συνεδρίαση έληξε στις 20.35.