Μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν οι γονείς ή κηδεμόνες μαθητών του Ελληνικού Τμήματος του Ευρωπαϊκού Σχολείου Βρυξελλών ΙΙΙ, με ένα μήνυμα στην ένωσης στη διεύθυνση στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl.gmail.com με καταβολή του ποσού των 30 ευρώ ανά οικογένεια (δηλαδή ανεξάρτητα από το πόσα παιδιά σας φοιτούν στο σχολείο) στον λογαριασμό: BE44 3771 2532 4845, Nicole Stylianidou.

Τα μέλη της Ένωσης έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνουν μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγουν και να εκλέγονται στα καταστατικά της όργανα. Όλοι οι γονείς μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες και εκδηλώσεις της Ένωσης, επικοινωνούν με τα μέλη της Ένωσης με σκέψεις και προτάσεις για τη δράση της Ένωσης, για το σχολείο κλπ.

Πρώτο σημείο επαφής είναι πάντα ο εκπρόσωπος των γονέων της κάθε τάξης (εκλέγεται μαζί με τον ταμία της τάξης και δύο ακόμη μέλη κατά την πρώτη συνάντηση των γονέων με τον δάσκαλο/τη δασκάλα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς). Οι γονείς μπορούν να επικοινωνούν με τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση elparentsbxl.gmail.com

Σε περίπτωση ασθένειας και απουσίας του παιδιού οι γονείς πρέπει να στείλουν ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον/στην εκπαιδευτικό της τάξης και στη γραμματεία του σχολείου στη διεύθυνση  ixlabsencesnur@eursc.eu για το νηπιαγωγείο και  ixlabsencesprim@eursc.eu για το δημοτικό.

Για απουσίες πέραν των δύο ημερών απαιτείται πιστοποιητικό γιατρού. το οποίο θα πρέπει να σταλεί στο σχολείο μέσω της ατζέντας του παιδιού. Για οποιαδήποτε άλλη απουσία οι γονείς πρέπει να ζητήσουν την έγκριση του διευθυντή του σχολείου. Υπενθυμίζεται ότι ο κανονισμός του σχολείου δεν επιτρέπει απουσίες των μαθητών την εβδομάδα πριν και μετά από περίοδο σχολικών διακοπών εκτός αν υπάρχει πιστοποιητικό γιατρού.

Αν ένα παιδί αδιαθετήσει ή χτυπήσει στο σχολείο, πηγαίνει στην infirmery η οποία θα ειδοποιήσει τους γονείς να έρθουν να το πάρουν σε περίπτωση που η αδιαθεσία ή ο τραυματισμός είναι σοβαρός. Για περισσότερες πληροφορίες https://www.eeb3.eu/app/uploads/2017/09/EEB3-Protocol-of-Infirmary-2017-EN.pdf

Το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών δε συμβαδίζει με το πρόγραμμα του ευρωπαϊκού σχολείου με εξαίρεση το μάθημα της Γλώσσας. Υπάρχει ένα κοινό εγχειρίδιο για όλα τα γλωσσικά τμήματα στα μαθηματικά (Intermath).