ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

Kυριακή, 26 Απριλίου 2020, 11 πμ Τηλεδιάσκεψη Webex 

Συμμετέχοντες: Τάσος Παπαδόπουλος, Ελεάννα Στεργιούλη, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Φανή Ζαριφοπούλου, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Βίκη Αραμπατζή, Μαριάννα Μηλιώνη, Νικόλ Στυλιανίδου, Μπέσσυ Μαστραντώνη 

 1. COVID-19 

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις και τα σενάρια σχετικά με μία πιθανή, σταδιακή επιστροφή στις τάξεις (από 25/5 ή 2/6), μετά και από τις αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας του Βελγίου (24/04/20). 

Αναφέρθηκε ότι στις σχετικές συνεδριάσεις μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων (Marcheggiano), εκπρόσωποι της ΓΔ Προσωπικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι Διευθυντές των 5 Ευρωπαϊκών Σχολείων του Βελγίου, με σκοπό να ληφθούν κοινές αποφάσεις για όλα τα σχολεία. Επισημάνθηκε η ανάγκη να τηρηθούν οι όροι ασφαλείας που έχουν τεθεί από το Βελγικό κράτος (πχ. απόσταση 1.5 μέτρου, 4τμ ανά μαθητή). Σε αυτήν την βάση, τα σενάρια που εξετάζει το σχολείο αφορούν στην πιθανή επιστροφή μικρών ομάδων μαθητών 2-3 τάξεων, που θα μεταβαίνουν στο σχολείο εκ περιτροπής (ώστε κάθε ομάδα να έρχεται στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα). Επίσης, τονίστηκε ότι η συμμετοχή θα είναι εθελοντική κι ότι οι γονείς θα πρέπει να συναινέσουν για την επιστροφή των παιδιών τους. 

Τα μέλη του ΔΣ εξέφρασαν συνολικά τον προβληματισμό τους σχετικά με τη σκοπιμότητα του να ανοίξει το σχολείο φέτος. Η θετική εμπειρία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολείο μας, η ακύρωση των τελικών εξετάσεων, αλλά και η σοβαρή κατάσταση που επικρατεί στο Βέλγιο με την εξάπλωση του κορωνοϊού συνηγορούν μάλλον προς τη συνέχιση του τωρινού συστήματος. Τέθηκε το ερώτημα αν οι Έλληνες γονείς θα συναινέσουν στην επιστροφή των παιδιών τους στα θρανία, ενώ συζητήθηκαν και πρακτικά προβλήματα σχετικά με τις υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ και συγκεκριμένα τα σχολικά λεωφορεία. Συζητήθηκαν οι επικείμενες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τηλεργασία, που συνδέονται άμεσα και με το άνοιγμα των σχολείων. Συζητήθηκε επίσης το καθεστώς επιστροφής των μαθητών τον 

1 | Page 

Σεπτέμβριο και αν εξετάζεται η πιθανότητα να μην ανοίξει το σχολείο για όλους τους μαθητές. 

O Γιώργος Γεωργιαννάκης έθεσε κάποια πρακτικά ζητήματα της S7, όπως η διοργάνωση του Bal du Bac (αναβολή για τα Χριστούγεννα ή για του χρόνου μαζί με την φετινή S6), αλλά και η ανάγκη των μαθητών να επιστρέψουν στο σχολείο για να αδειάσουν τα casiers τους. 

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ανέλαβε να μεταφέρει τις απόψεις που τέθηκαν στην διεύθυνση ενόψει της λήψης των σχετικών αποφάσεων του σχολείου. 

 1. Εξελίξεις εντός ελληνικού τμήματος 

Ερωτηματολόγιο λογοθεραπείας. Ο Γιώργος Γεωργιαννάκης ανέφερε τη θετική ανταπόκριση των γονέων στο ερωτηματολόγιο που στάλθηκε από την Ένωση σχετικά με την καταγραφή αναγκών για λογοθεραπεία και ή άλλων μαθησιακών αναγκών των μαθητών του ελληνικού τμήματος. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι μέσα σε δύο μέρες (από Παρασκευή 24/4) είχαν ήδη παραληφθεί 60 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια συμπεριλαμβανομένων και 15 θετικών απαντήσεων σχετικά με την ανάγκη λογοθεραπείας. Η προθεσμία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι η 4/5, ενώ συζητήθηκε η αποστολή υπενθύμισης. Η Ελεάννα Στεργιούλη ανέφερε την ανάγκη αποστολής του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου και στο ελληνικό τμήμα του Berkendael, καθώς ένα συμβεβλημένος λογοθεραπευτής θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και των δύο σχολείων. 

S7 –Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και Κύπρο. Συζητήθηκε η υποβοήθηση της Ένωσης προς τους γονείς της S7 ενόψει των διαδικασιών που θα ξεκινήσουν για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ελλαδικά Πανεπιστήμια καθώς και η ενημέρωση για την εγγραφή στα Κυπριακά Πανεπιστήμια. Ο Γιώργος Γεωργιαννάκης ανέλαβε τον συντονισμό των ενεργειών αυτών και την επικοινωνία με το ελληνικό Προξενείο (κ. Λυμπεροπούλου από το Γραφείο Εκπαίδευσης), καθώς και με τον εκπρόσωπο γονέα της περσινής S7 που είχε αναλάβει τα θέματα αυτά. Η Νικόλ Στυλιανίδου ανέλαβε τις σχετικές επαφές με τις κυπριακές αρχές εκπαίδευσης. 

 1. Διαδικτυακές εκδηλώσεις για το ελληνικό τμήμα εντός του 2020 

Το ΔΣ συζήτησε την ανάγκη διερεύνησης προτάσεων διαδικτυακής συνεργασίας με διακεκριμένους πνευματικούς ανθρώπους και επιστήμονες, ώστε να προετοιμαστεί ένα “εναλλακτικό” πρόγραμμα σε περίπτωση παράτασης του κλεισίματος του σχολείου και κατά την προσεχή σχολική χρονιά. Επισημάνθηκε η ανάγκη διοργάνωσης μίας τέτοιας εκδήλωσης το μήνα και αναφέρθηκαν προτάσεις, όπως η ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Η Βίκη Αραμπατζή αναφέρθηκε σε δύο δράσεις που μπορούν να δρομολογηθούν τις επόμενες εβδομάδες. Η πρώτη αφορά την πρωτοβουλία κάποιας διαδικτυακής δράσης για τη μέρα του Springfest για τους μαθητές, δεδομένου ότι φέτος η εκδήλωση θα ακυρωθεί. Η δράση θα μπορούσε να περιλαμβάνει την προετοιμασία και προβολή 

2 | Page 

κάποιου φιλμ με σκηνές από προηγούμενες χρονιές (επισημάνθηκε η πιθανή δυσκολία σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και την περσινή μη λήψη βίντεο για το λόγο αυτό). 

Η δεύτερη αφορά πρωτοβουλία της Επιτροπής Βιβλιοθήκης σχετικά με την διοργάνωση διαδικτυακών δράσεων φιλαναγνωσίας για όλα τα γλωσσικά τμήματα του σχολείου, που θα είναι διαθέσιμες για τους μαθητές που επιθυμούν. Τονίστηκε η ανάγκη να βρεθούν αρκετοί εθελοντές από το ελληνικό τμήμα, προκειμένου να υλοποιηθεί μια τέτοια δράση. Η Βίκη Αραμπατζή θα ενημερώνει το ΔΣ για τη συγκεκριμένη δράση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και τη συμμετοχή του δικού μας τμήματος σε αυτήν. 

Οι σχετικές αποφάσεις για τον προγραμματισμό των επόμενων μηνών θα ληφθούν σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ. 

 1. Άλλα θέματα 

Η Ελεάννα Στεργιούλη αναφέρθηκε στην επόμενη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου του Δημοτικού (14/05) και τα πιθανά θέματα που μπορούν να τεθούν από το ελληνικό τμήμα. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων για την L2, έστω και μόνο στην Ρ5, παρά τις πρακτικές δυσκολίες διοργάνωσης των μαθημάτων αυτών (ανεύρεση κοινής ώρας για μαθητές διαφορετικών γλωσσικών τμημάτων, διαθεσιμότητα των δασκάλων L2, που συχνά διδάσκουν και τα κύρια μαθήματα στις δικές τους τάξεις).

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝω

4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 

Kυριακή, 5 Απριλίου 2020, 11 πμ 

Τηλεδιάσκεψη 1. Πρόταση υποβολής ερωτηματολογίου για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Ο Γιώργος Γεωργιαννάκης θα στείλει σε όλα τα μέλη το σχέδιο (μηνύματος και ερωτηματολογίου), όπως έχει αυτήν τη στιγμή, ώστε να εγκριθεί και να αποσταλεί προς όλους τους γονείς στη διάρκεια των πασχαλινών διακοπών.     1. Προοπτικές ελληνικού τμήματος 

 

Τα αποτελέσματα του Steering Committee της 1ης Απριλίου και οι τελικές αποφάσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2020 (με ενδιάμεσο σταθμό την ανταλλαγή απόψεων στο ίδιο όργανο τον Απρίλιο 2020) φαίνεται να διαμορφώνουν τρία πιθανά σενάρια ως προς τις προοπτικές του ελληνικού τμήματος: 

α) Παραμονή των ελληνικών τάξεων στο Berkendael με πιθανή τη δημιουργία νέου ελληνικού τμήματος στο ΕΕΒ1. 

β) Επανασύνθεση όλων των ελληνικών τάξεων στο ΕΕΒ3 (Ixelles) με πιθανή τη μελλοντική δημιουργία δεύτερου ελληνικού τμήματος στο Evere σε μεταγενέστερο χρόνο (όχι το 2021 αλλά μέχρι το 2026) για μελλοντικές εγγραφές από το χρονικό όριο που θα τεθεί και μετά.

γ) Δημιουργία νέου ελληνικού τμήματος στο ΕΕΒ2 – Evere το 2021, που είναι μάλλον το πιο απίθανο για την ώρα σενάριο με βάση τη δεδηλωμένη αντίθεση των γονέων των τάξεων που φοιτούν στο Berkendael αλλά και την αδυναμία συντήρησης από την ελληνική Πολιτεία τριών σχολικών συγκροτημάτων με ελληνόφωνες τάξεις. 

Συζητήθηκαν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις και τα οφέλη των επιμέρους επιλογών, ιδίως όσον αφορά τις θετικές επιπτώσεις που θα προκύψουν ως προς τον υπερπληθυσμό του ΕΕΒ3. Αυτή η διάσταση ανάλυσης είναι και η πιο ενδιαφέρουσα για προβληματισμό, καθώς η πιθανή έλευση Ελλήνων και Σλοβάκων μαθητών (οι δεύτεροι αποτελούν “τμήμα” εκεί και όχι απλώς “τάξεις δορυφόρους”) δε θα επιβαρύνει επιπλέον το χώρο, εφόσον απορροφηθούν σε υπάρχοντες τάξεις (μεταχείριση των Σλοβάκων μαθητών ως Swals). Σε κάθε περίπτωση, το καθαρό όφελος από τη νέα πολιτική πλήρωσης του προσωρινού συγκροτήματος του Evere δε θα είναι άμεση, παρά θα φανεί μετά από δύο περίπου χρόνια (υπολογίζεται πρόχειρα μία εξοικονόμηση 2-3 αιθουσών ανά χρόνο μετά το 2022), όταν οι νέες εγγραφές σε γλωσσικά τμήματα που προϋπήρχαν στο ΕΕΒ2 (EN, FR, DE, NL) θα οδηγούνται πλέον προς το νέο χώρο. Επισημάνθηκε ότι “μαγικές λύσεις” για τη δραστική μείωση του αριθμού των μαθητών στο ΕΕΒ3 θα απαιτούσαν τη δημιουργία δύο νέων Σχολείων τα επόμενα χρόνια, ενώ και το συγκρότημα του Evere θα είναι πλήρες ήδη από το Σεπτέμβριο του 2025.  

 

 1. Επικοινωνία – Ενημέρωση ιστοσελίδας (15 λεπτά)

 

Θα επιχειρηθεί η ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και η ανάρτηση αρχειακού υλικού. Η περίοδο αυτή προσφέρεται ιδιαίτερα για την προσθήκη πληροφοριών ή και ενός πλήρους προγράμματος, εάν είναι εφικτό, για δραστηριότητες των παιδιών από απόσταση την περίοδο των πασχαλινών διακοπών. Η δημιουργία χρονολογίου εκδηλώσεων στην ιστοσελίδα δεν είναι εφικτή. Το ΔΣ συμφώνησε ως προς τη μη ανάρτηση πληροφοριών που σχετίζονται με την πανδημία.    

 

Συζητήθηκαν αρκετές ιδέες και προτάσεις ως προς τον εμπλουτισμό της σελίδας στο Facebook με σκοπό την προβολή δραστηριοτήτων εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων των σχολικών διακοπών (φιλαναγνωσίας, ψυχολογικής υποστήριξης σε εβδομαδιαίες ωριαίες συνεδρίες καθώς και δραστηριοτήτων που μπορούν να στηθούν εθελοντικά από ενδιαφερόμενους γονείς). Σχετικό μήνυμα – πρόσκληση ενδιαφέροντος θα κυκλοφορήσει το ταχύτερο.       1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο Σχολείο (20 λεπτά)

 

Συζητήθηκε εκτενώς ο προβληματισμός γονέων της Ρ3 ως προς “ειδικές δράσεις” ενόψει της έναρξης της επόμενης χρονιάς. Συγκεκριμένα, τέθηκαν ερωτήματα ως προς τη μελλοντική εφαρμογή της πάγιας πολιτικής αλλαγής διδασκόντων μετά το δεύτερο χρόνο αλλά και ανάμιξης των τάξεων μετά τη Ρ3. Σκοπός θα ήταν να καλυφθούν τυχόν γνωστικά κενά από το/τη δάσκαλο/δασκάλα, που γνωρίζει καλύτερα την πρόοδο της κάθε τάξης, αλλά και να μη διαταραχθεί η ψυχοκοινωνική συνέχεια μετά από ένα μεγάλο διάστημα φυσικής απουσίας των μαθητών από το σχολείο.   

 

Το ΔΣ ενημερώθηκε ως προς το πιθανότερο σενάριο ολοκλήρωσης του τελευταίου κύκλου (S7) με αξιοποίηση των υφιστάμενων κανονισμών ως προς το συνυπολογισμό (διπλασιασμό) του βαθμού του pre-Bac. Καθώς η απόφαση εκκρεμεί στο Ανώτατο Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 14 – 17 Απριλίου, συνιστάται η συνέχιση της μελέτης των μαθητών παρά τις αντίξοες συνθήκες. Εκτιμήθηκε ότι η τελική απόφαση θα είναι δίκαιη και σύμφωνη με τη στατιστική ανάλυση που περιορίζει στο 2% τη διαφορά των μέσων βαθμών του ενδιάμεσου και του τελικού κύκλου των εξετάσεων. Μέλη του ΔΣ επεσήμαναν την ευελιξία που επιδεικνύουν πλέον τόσο τα ανώτατα ιδρύματα ως προς την εισδοχή των φοιτητών όσο και τις εξαιρετικά σπάνιες αποφάσεις που ελήφθησαν από τα κράτη-μέλη (λχ. Γαλλία) ως προς την μη διενέργεια των τελικών εξετάσεων του δευτεροβάθμιου κύκλου το καλοκαίρι του 2020.     

 

Τα μέλη του ΔΣ πρότειναν να τεθούν στη Διεύθυνση τρία ζητήματα, που αφορούν τον προαναφερόμενο προβληματισμό για τη Ρ3 (ο οποίος θα εκφραστεί και σε μήνυμα των εκπροσώπων των τάξεων), τη λειτουργία των λογαριασμών μαθητών στο Teams για την προβολή και διενέργεια εκδηλώσεων από απόσταση (λχ. αναγνώσεων) και τέλος τη χρήση νέων επικοινωνιακών διαύλων από τη Διεύθυνση προς τους γονείς (λχ. podcast ή σύντομων ηχογραφημένων μηνυμάτων αντί των μακροσκελών γραπτών μηνυμάτων που εκτιμήθηκαν ιδιαίτερα ωστόσο).

 

Καταγράφηκε ακόμη η θέση ότι η λειτουργία της διδασκαλίας από απόσταση εξελίχθηκε πολύ ομαλά παρά τις αρχικές επιφυλάξεις και τις συζητήσεις που διογκώθηκαν αρχικά σε υπερβολικό βαθμό στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας της ΑΡΕΕΕ για το δευτεροβάθμιο κύκλο.  Άλλα θέματα 

 

Τέθηκαν ερωτήματα ως προς τις επιστροφές των συνδρομών για τις υπηρεσίες της ΑΡΕΕΕ κατά το διάστημα του υποχρεωτικού εγκλεισμού στο σπίτι. Μία προκαταρκτική ανακοίνωση θα δοθεί την προσεχή εβδομάδα που θα αναγγέλλει την αρχή της επιστροφής των χρημάτων εντός του Μαΐου σε ικανοποιητικό ποσοστό, αφού προηγουμένως υπολογισθούν με ακρίβεια όλες οι απαιτητές οφειλές προς τις εταιρίες μεταφορών και τις οργανώσεις ή τα ανεξάρτητα πρόσωπα που προσφέρουν δραστηριότητες μετά το μάθημα. Επισημάνθηκε ο κίνδυνος χρεωκοπίας πολλών παρόχων υπηρεσιών πριν τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εφόσον δεν καταβληθούν οι ελάχιστες συνδρομές στην κάλυψη των εξόδων τους. Η συνεννόηση γίνεται μαζί τις άλλες ΑΡΕΕΕ και επιζητείται παράλληλα η διευκρίνιση της θέσης της Ε. Επιτροπής ως προς τις τωρινές επιστροφές προς τον ΟΙΒ (για ακυρωθέντα γεύματα παιδιών σε φύλαξη) και τις μελλοντικές (για το διακανονισμό από τη λειτουργία των σχολικών λεωφορείων) προς το ΡΜΟ.  

Τέλος, έγινε αναφορά στο θάνατο μαθήτριας της S2 και στα μέτρα που έλαβε ήδη το σχολείο ως προς την ενημέρωση όλων των γονέων (με σεβασμό στον ιδιωτικό χαρακτήρα των αιτίων) αλλά και στην ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών των τάξεων που ήταν σε αμεσότερη επικοινωνία με την άτυχη μαθήτρια από τη ψυχολόγο του σχολείου καθώς και από ομόγλωσσο ψυχολόγο ήδη από την επόμενη εβδομάδα των διακοπών.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Kυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020, 11 πμ 

Cook & Book

 1. Κατάσταση ελληνικού τμήματος – Επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και την εθνική επιθεωρήτρια Γυμνασίου (20 λεπτά)

Η συζήτηση συμπεριέλαβε ανταλλαγή απόψεων ως προς τις εξελίξεις στο ελληνικό τμήμα με βασικά στοιχεία την αναπλήρωση απόντων εκπαιδευτικών και τις πρώτες εμπειρίες από την προσαρμογή των διδασκόντων.  

Συζητήθηκε κατόπιν το περιεχόμενο των μελλοντικών επαφών με την πολιτική ηγεσία που θα λάβουν χώρα αρχικά με τον Υφυπουργό κ. Διγαλάκη στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου καθώς και στην Αθήνα στα τέλη Φεβρουαρίου (27 του μηνός).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά, όπως είναι φυσικό, η υπηρεσιακή εκκρεμότητα μετά τη δεύτερη αξιολόγηση της εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας. Θα εκτεθεί η κατάσταση με τις διϊστάμενες απόψεις σχολείου και επιθεωρήτριας και θα αναλυθούν τα κριτήρια αξιολόγησης στην προκειμένη περίπτωση. Επίσης θα θιγεί η μελλοντική αντιπροσώπευση της χώρας στα όργανα των Ευρωπαϊκών Σχολείων καθώς και οι αρμοδιότητες όλων των εντεταλμένων προσώπων στα όργανα των Σχολείων. Επιπλέον, θα ζητηθούν διευκρινίσεις για τις μελλοντικές προκηρύξεις αποσπασμένων, που αποτελούν το σταθερό αίτημα της Ένωσης αυτήν την εποχή. 

Θα ακολουθήσει η συνάντηση με την επιθεωρήτρια του Γυμνασίου, πιθανότατα στις 4 Μαρτίου 2020, η οποία θα εστιάσει στη διαδικασία έγκρισης της κατανομής διδασκαλίας της Γλώσσας μεταξύ Δ΄- Ε΄ Δημοτικού και των πρώτων γυμνασιακών τάξεων. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η συνάντηση με την επιθεωρήτρια της πρωτοβάθμιας κατά την επόμενη επίσκεψή της στις Βρυξέλλες (25 – 28 Φεβρουαρίου. Ορίστηκε τελικά η συνάντηση στις 27 του μηνός). Τα μέλη δήλωσαν το ενδιαφέρον τους να παραστούν στις συναντήσεις αυτές.     

Τέλος, ενημερώθηκε το ΔΣ για τη συνάντηση της 20ης Φεβρουαρίου με το νέο Προϊστάμενο του Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του Κυπριακού Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Γιάννη Σαββίδη. 

 1. Πρόταση υποβολής ερωτηματολογίου για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (20 λεπτά)

Συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου μετά τις διακοπές του Φεβρουαρίου.   

 1. Κατάσταση ταμείου (10 λεπτά)

  Το υπόλοιπο ταμείου παραμένει στα 1.983€ (αμετάβλητο σε σχέση με την   προηγούμενη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2020).

Υπόλοιπο προηγούμενης χρονιάς€ 1,058.13 
   
Εισφορές μελών 2018-2019 (συνολικά 77 μέλη)€ 1,925.00 
Πιστωτικοί τόκοι€ 0.17€ 2,983.13
Κοπή πίτας-€ 750.00 
Συνεισφορά μελών στην κοπή πίττας: 11*30€ (+15) € 345.00 
Bookfair-€ 118.90 
Πιστωτικοί τόκοι€ 1.06€ 2,459.40
Καλαράς διαμονή-€ 393.72 
Καλαράς αυτοκίνητο κλπ-€ 310.00 
Πετρούνιας διαμονή-€ 124.74 
Νάκος διαμονή-€ 414.50 
Νέο μέλος (Στυλιανίδου)€ 25.00 
Νέο μέλος (Μαργαρίτης – Καραγιαννίδου)€ 25.00 
Έξοδα Springfest-€ 102.57€ 1,267.50
Πετρούνιας αεροπορικά, κλπ-€ 553.56 
Νάκος Taxi-€ 60.00 
Δώρα δύο εκπαιδευτικών (2*45€, Περίπλους)-€ 90.00€ 551.37
Δείπνο τριών εκπαιδευτικών 1/7/19-€ 297.00 
Δώρο Μανολόπουλος-€ 28.00 
Επίσκεψη Κοντολέων (εισιτηριο: 318.39€, διαμονη: 406.48, ταξί: 65€)-€ 789.87 
Εισφορές μελών ΔΣ – δείπνο καθηγητών (11*30)€ 330.00 
Εισφορές νέων μελών 2019 -2020€ 2,975.00€ 2,651.50
Σεμινάρια μουσικοκινητικής αγωγής με τη Σοφία Καμαγιάννη (αεροπορικό εισιτήριο)-€ 213.32 
Επίσκεψη συνθέτη Νίκου Ξανθούλη -€ 294.22€ 2,143.96
Bookfair-€ 135.49 
Πιστωτικοί τόκοι€ 0.12 
Επιστροφή εισφοράς ΚΛΑΔΗ-ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ-€ 25.00€ 1,983.59
 1. Προγραμματισμός εκδηλώσεων Ένωσης (30 λεπτά)

Ο προγραμματισμός των προσεχών εκδηλώσεων συμπεριλαμβάνει την οργάνωση κοινής εκδήλωσης λήξης της σχολικής χρονιάς για όλο το Δημοτικό στις 24 Μαΐου. Η εκδήλωση της παρουσίασης των Κυπριακών Πανεπιστημίων τελεί σε εκκρεμότητα. Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή μελών του ΔΣ στην προσεχή ενημερωτική συνάντηση γονέων της Ε΄ Δημοτικού (19 Φεβρουαρίου) με αντικείμενο τη μετάβαση στον επόμενο εκπαιδευτικό κύκλο. 

Συμφωνήθηκε ακόμη να προγραμματισθούν δύο συναντήσεις ολομέλειας του ΔΣ ανά επίπεδο με τους συλλόγους διδασκόντων. Η πρώτη συνάντηση του Δημοτικού – Νηπιαγωγείου θα προγραμματισθεί για τις 19 Μαρτίου και η επόμενη του Γυμνασίου τον Απρίλιο – Μάϊο. Οι προτάσεις των εκδηλώσεων που εκκρεμούν καθώς και οι προτάσεις συμμετοχής του σχολείου στους εορτασμούς του αφιερώματος “Ελλάδα 2021” θα συζητηθούν μεταξύ άλλων κατά τις συναντήσεις αυτές με τους εκπαιδευτικούς.  

 

 1. Επικοινωνία – Ενημέρωση ιστοσελίδας (10 λεπτά)

Το ΔΣ συζήτησε το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της ιστοσελίδας του ελληνικού τμήματος (με συμπερίληψη χρονολογίου εκδηλώσεων και αρχειακού υλικού) ή την μελλοντική ένταξή του περιεχομένου της στη νέα ιστοσελίδα της ΑΡΕΕΕ. Οριστική απόφαση δε μπορεί να ληφθεί άμεσα, καθώς βραχυπρόθεσμα οι προτεραιότητες της ΑΡΕΕΕ δε μπορούν να συμπεριλάβουν την προοπτική αυτή. Προς το παρόν, θα πρέπει να αναλυθεί η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και να συνεχισθεί η ανάρτηση του περιεχομένου σε νέα βάση.      

 1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στην ΑΡΕΕΕ και στο Σχολείο (30 λεπτά)

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τα σχέδια αναβάθμισης – ανακαίνισης της καφετέριας μαθητών του Γυμνασίου. Επίσης, παρουσιάσθηκαν οι μελλοντικές προοπτικές σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού στον προσωρινό χώρο λειτουργίας του 5ου ΕΣ στο Evere. Αποτιμήθηκαν τέλος τα αποτελέσματα του pre-Bac (Ιανουάριο 2020).  

Άλλα θέματα 

Κανένα. 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (11/19 – 11/20) 

Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, 6 μμ Carpe Diem 

Παρόντες: Τάσος Παπαδόπουλος, Ελεάννα Στεργιούλη, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Φανή Ζαριφοπούλου, Γιώργος Πατρής, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Βίκη Αραμπατζή, Μαριάννα Μηλιώνη, Νικόλ Στυλιανίδου 

 1. Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) 

Η σύνθεση των καθηκόντων των μελών του νέου ΔΣ, όπως αυτό αναδείχθηκε μετά τις αρχαιρεσίες της 18ης Νοεμβρίου 2019, διαμορφώνεται ως εξής: 

 • Πρόεδρος: Τάσος Παπαδόπουλος 
 • Αντιπρόεδρος (δημοτικό): Ελεάννα Στεργιούλη 
 • Αντιπρόεδρος (γυμνάσιο): Γιώργος Γεωργιαννάκης 
 • Γραμματέας: Φανή Ζαριφοπούλου 
 • Ταμίας: Γιώργος Πατρής 
 • Παιδαγωγικά (νηπιαγωγείο-δημοτικό): Ελεάννα Στεργιούλη (εκπρόσωπος στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο νηπιαγωγείου/δημοτικού), Κυριάκος Γεωργόπουλος (αναπληρωτής) 
 • Παιδαγωγικά (γυμνάσιο): Παναγιώτα Μπαλοπούλου (εκπρόσωπος στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο γυμνασίου), Γιώργος Γεωργιαννάκης (αναπληρωτής) 
 • Βιβλιοθήκη: Βίκη Αραμπατζή, Μαριάννα Μηλιώνη 
 • Επικοινωνία: Μπέσσυ Μαστραντώνη, Παναγιώτα Μπαλοπούλου 
 • Εκδηλώσεις: Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Μπέσσυ Μαστραντώνη 
 • Σύνδεσμος με Κύπρο (Υπουργείο, Πανεπιστήμια): Νικόλ Στυλιανίδου 

Ο Κυριάκος Γεωργόπουλος και η Νικόλ Στυλιανίδου, που έλαβαν τον ίδιο αριθμό ψήφων (17) στις αρχαιρεσίες της 18ης Νοεμβρίου και ισοβάθμησαν στην ένατη θέση, ανακηρύσσονται και οι δύο ως «τακτικά μέλη» του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από ομόφωνη απόφαση που έλαβε το νέο ΔΣ, δεδομένης της ενεργής εμπλοκής και των δύο μελών στην δραστηριότητα της Ένωσης. 

1 | Page 

 1. Ημερομηνίες και ετήσιος προγραμματισμός συναντήσεων ΔΣ 

Η πλειοψηφία των μελών του ΔΣ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της προηγούμενης πρακτικής, δηλαδή της διεξαγωγής των συναντήσεων την Κυριακή (πρωί) και μόνο κατ’ εξαίρεση την Πέμπτη (απόγευμα). Ο Τάσος Παπαδόπουλος θα στείλει ηλεκτρονικά τις προτεινόμενες ημερομηνίες των συναντήσεων για την επόμενη χρονιά. 

 1. Κατάσταση ταμείου 

Ο Γιώργος Πατρής ενημέρωσε το ΔΣ ότι το διαθέσιμο ποσό του ταμείου μετά και τις εγγραφές μελών που πραγματοποιήθηκαν στην Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 2.143,96€, ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη της Ένωσης σε 114. Πολλά μέλη επεσήμαναν ότι οι φετινές εγγραφές ξεπέρασαν αυτές των προηγούμενων ετών, γεγονός που αντικατοπτρίζει τη θετική αποδοχή του ρόλου της Ένωσης. 

Επισημάνθηκε επίσης ότι, σύμφωνα με την πρόσφατη αναθεώρηση του Καταστατικού, η ετήσια εισφορά των μελών θα είναι πλέον οικογενειακή (και όχι ατομική) και θα δίνει την ιδιότητα του μέλους και στους δύο γονείς των μαθητών του ελληνικού τμήματος. 

 1. Εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος κατά την επόμενη περίοδο 

Τα μέλη του ΔΣ συζήτησαν για τις επόμενες εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνάντησης των εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος (η σχετική απόφαση θα ληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση). 

Η Παναγιώτα Μπαλοπούλου πρότεινε συνεργασία με την ARGO Brussels Hellenic Network στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την απονομή του βραβείου Axios στους μαθητές που διακρίθηκαν στα αρχαία ελληνικά σε δημόσια σχολεία των Βρυξελλών, η οποία θα λάβει χώρα στις 27 Ιουνίου 2020. 

Αποφασίστηκε επίσης να υπάρξει επαφή με τη Δίωξη Ηλκτρονικού Εγκλήματος για τη διοργάνωση εκ νέου εργαστηρίων σε μαθητές και γονείς αναφορικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Τέλος, η Βίκη Αραμπατζή θα επικοινωνήσει με την κυρία Μαρία Καμιλάκη για τη διοργάνωση βιωματικού εργαστηρίου με θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό που θα απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου. 

Αποφασίστηκε επίσης οι Νικόλ Στυλιανίδου και Παναγιώτα Μπαλοπούλου να επισκεφθούν το Γραφείο της Κύπρου στις Βρυξέλλες για να οργανώσουν εκδήλωση για την παρουσίαση των Κυπριακών Πανεπιστημίων την άνοιξη του 2020. 

 1. Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο ελληνικό τμήμα και στο σχολείο 

Τα μέλη του ΔΣ αντάλλαξαν απόψεις για τις συναντήσεις με την Εθνική επιθεωρήτρια Δευτεροβάθμιου κύκλου, κα Μαργαρίτα Καλογρίδου (19 Νοεμβρίου) και με την Εθνική επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου κύκλου, κα Βαρβάρα Νίκα (2 Δεκεμβρίου), οι οποίες διεξήχθησαν παρουσία αρκετών εκπροσώπων του ελληνικού τμήματος της αντίστοιχης βαθμίδας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των Επιθεωρητών σε σχέση με την διεύθυνση του σχολείου και την ανάγκη γραπτής αποτύπωσης των σχέσεων αυτών σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. 

2 | Page 

Η Παναγιώτα Μπαλοπούλου ενημέρωσε για τα θέματα που θα συζητηθούν στο επόμενο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Γυμνασίου (12 Δεκεμβρίου 2019), μεταξύ άλλων η αποτίμηση για τη νέα κλίμακα βαθμολόγησης, τα εργαστήριο STEM για μαθητές S1-S3, ή οι εξετάσεις στο σχολείο για τα διπλώματα ξένων γλωσσών. Η Ελεάννα Στεργιούλη ενημέρωσε ότι το επόμενο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Δημοτικού – Νηπιαγωγείου θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου 2020 κι ότι θα στείλει ενημέρωση στους Έλληνες γονείς για τη συλλογή θεμάτων προς συζήτηση. 

 1. Άλλα θέματα 

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Kυριακή, 20 Οκτωβρίου 2019, 10.30 πμ 

Cook & Book 

Παρόντες: Τάσος Παπαδόπουλος, Γιώργος Πατρής, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Βίκυ Αραμπατζή, Ελεάννα Στεργιούλη, Αρτέμης Κουρτέσης, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Φανή Ζαριφοπούλου.

 1. Κατάσταση ταμείου (15 λεπτά)

Ισχύει η έγγραφη ενημέρωση  από τον Γ. Πατρή ως προς το υπόλοιπο του λογαριασμού ένα μήνα πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση (18 Νοεμβρίου 2019). Θα υπολογισθούν τα προσεχή έξοδα μέχρι και τα τέλη του μηνός Νοεμβρίου (βλ. σημείο 2). Θα γίνει η σχετική εισήγηση στη Γενική Συνέλευση.

 1. Εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος κατά την επόμενη περίοδο  (15 λεπτά)

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν:

α) Ο σχεδιασμός της επίσκεψης Μ. Κοντολέων (13 – 15 Νοεμβρίου 2019). 

Θα βγεί εντός της εβδομάδας ανακοίνωση για το δείπνο που θα διοργανώσει η Ένωση για τον συγγραφέα την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Θα κληθούν να δηλώσουν συμμετοχή εκπαιδευτικοί καταβάλλοντας οι ίδιοι τη συμμετοχή τους. Από την Ένωση θα παραστούν οι Τ. Παπαδόπουλος, Π. Μπαλοπούλου, Ε. Στεργιούλη και Γ. Γεωργιαννάκης. Τη διοργάνωση του δείπνου ανέλαβε η Π. Μπαλοπούλου.

Τα μεσημεριανά γεύματα στο σχολείο θα φροντίσουν οι εκπαιδευτικοί. Ο Τ. Παπαδόπουλος θα φροντίσει για τη γενικότερη φιλοξενία του συγγραφέα και της συζύγου του στην πόλη (κάρτες μετρό, κάρτες μουσείου κλπ).

β) Συντονισμός για την υλοποίηση των εργαστηρίων σύνθεσης και μουσικοκινητικής αγωγής στο Δημοτικό (απόφαση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας) στα τέλη Νοεμβρίου.

 

Αποφασίστηκε με πέντε ψήφους υπερ και τέσσερις κατά η συνεισφορά της Ένωσης ως προς την κάλυψη του αεροπορικού εισιτηρίου της κας Καμαγιάννη. Οι τάξεις θα αναλάβουν την αμοιβή της εκπαιδευτικού (200 ευρώ ανά τάξη). Θα προετοιμαστεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.   

 1. Επικοινωνία και ενημέρωση (10 λεπτά)

Παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω απουσίας για λόγους υγείας της Μπέσσυς Μαστραντώνη.   

 1. Προετοιμασία Γενικής Συνέλευσης  – Αναθεώρηση καταστατικού (30 λεπτά)

α) Αποφασίστηκε έκτακτο ΔΣ την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου στις 6μμ στο Carpe Diem για να συζητηθούν οι αλλαγές στο Καταστατικό ενόψει της ΓΣ – υπεύθυνη η Φανή Ζαριφοπούλου.

β) Μετά από συζήτηση για το θέμα της ελληνικής γλώσσας διαπιστώθηκε η ύπαρξη στοιχείων και η έλλειψη κριτικής αποτίμησης για το θέμα. Αποφασίστηκε η σύνταξη από τον Γιώργο Πατρή κειμένου – σχεδίου ψηφίσματος για την ελληνική γλώσσα αλλά και για άλλα ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της εκπαίδευσης, το οποίο θα τεθεί προς συζήτηση στη ΓΣ.

γ) Συζητήθηκε το θέμα των υποψηφιοτήτων για τα όργανα της Ένωσης και της ΑΡΕΕΕ και εντοπίστηκε το ζήτημα της ανάγκης διεύρυνσης της εκπροσώπησης του Δημοτικού, καθώς αρκετά μέλη του ΔΣ δε θα μπορούν να το εκπροσωπούν πλέον μετά το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

 1. Θέματα λειτουργίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου (15 λεπτά)

Ισχύει η έγγραφη ενημέρωση από την Ελεάννα Στεργιούλη ως προς τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Δημοτικού – Νηπιαγωγείου στις 8 Οκτωβρίου. 

    

 1. Θέματα λειτουργίας Γυμνασίου (15 λεπτά)

Ισχύει η έγγραφη ενημέρωση από τους Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Γιώργο Γεωργιαννάκη και Τάσο Παπαδόπουλο για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Γυμνασίου στις 3 Οκτωβρίου.     

 1. Θέματα βιβλιοθήκης – Προετοιμασία Γιορτής βιβλίου 14 Νοεμβρίου 2019 (15 λεπτά)

Ισχύει η έγγραφη ενημέρωση της Βίκυς Αραμπατζή για την εξέλιξη των θεμάτων της βιβλιοθήκης και την προετοιμασία του ελληνικού τμήματος ενόψει της Γιορτής βιβλίου Δημοτικού – Νηπιαγωγείου.   

 1. Άλλα θέματα 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 – 10πμ –  Cook & Book

Παρόντες: Φανή Ζαριφοπούλου, Μπέσσυ Μαστραντώνη, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Αρτέμης Κουρτέσης, Βάκης Κορφιάτης, Γιώργος Πατρής, Τάσος Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Ελεάννα Στεργιούλη.

Συμμετοχή: Νικόλ Στυλιανίδου, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

 1. Κατάσταση ταμείου – Συμμετοχή των τμημάτων στα έξοδα εκδηλώσεων

 

O Γιώργος Πατρής ενημέρωσε προφορικά το Συμβούλιο για την κατάσταση του Ταμείου. (Αργότερα απέστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα τους σχετικούς αναλυτικούς πίνακες). Αποφασίστηκε ότι η ετήσια συνδρομή στην Ένωση παραμένει στα 25 ευρώ και είναι ατομική.

Αναμένεται το κείμενο της πολιτικής προσκλήσεων (Γ.Γεωργιαννάκης) για τη συμμετοχή των τμημάτων στα έξοδα των κοινών εκδηλώσεων για τη σχολική χρονιά 2019 – 2020. Σε αυτό θα ενσωματωθούν και οι προτάσεις που έχουν διατυπωθεί πχ για τη μεταφορά των σχολικών βιβλίων 2020-2021.

Η Ένωση θα καλύπτει τις εκδηλώσεις με ποσό 300 ευρώ. Το υπερβάλλον θα καλύπτεται από τα αφορώμενα τμήματα.

Αποφασίστηκε η διαδικασία η πρόταση να έρχεται από τους δασκάλους στο ΔΣ το οποίο θα αποφασίζει και θα συνεισφέρει το ανάλογο ποσό.

Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί μήνυμα στους εκπροσώπους των τμημάτων για να καταθέσουν δικές τους προτάσεις στο ΔΣ.

 

 1. Αναθεώρηση καταστατικού – εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας

Η Φανή Ζαριφοπούλου παρουσίασε τις προτάσεις της. Αποφασίστηκε μία μίνι αναθεώρηση του Καταστατικού με δέκα στοχευμένες αλλαγές ενόψει της Γενικής Συνέλευσης του Νοεμβρίου. Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι το ΔΣ μπορεί να έχει εσωτερικό κανονισμό. Διατηρείται το 11μελές ΔΣ, με 9 κύρια και 2 αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση παραίτησης τακτικού μέλους, αποφασίστηκε να αποφασίζει για την αναπλήρωση το ΔΣ.

 1. Επικοινωνία και ενημέρωση

Η Μπέσσυ Μαστραντώνη προτείνει κάποιες τεχνικές αλλαγές στον ιστότοπο τις οποίες θα συζητήσει με τον κατασκευαστή και θα ολοκληρώσει το έγγραφο για την επικοινωνία.

Επίσης πρότεινε να κυκλοφορήσει Newsletter για την εκδήλωση της 13ης Οκτωβρίου.

 1. Έναρξη σχολικής χρονιάς – Αποτίμηση και προγραμματισμός

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε κανονικά χωρίς κενά και προβλήματα. Η μεταφορά των σχολικών βιβλίων επίσης, τυχόν ελλείψεις δεν διαπιστώθηκαν ακόμη.

Η θέση του καθηγητή Φυσικής για Intergrated Sciences S1-S3 θα καλυφθεί από επιτόπιο προσωπικό.

Το feedback για τη νέα Διευθύντρια είναι επίσης θετικό. Δεν υπάρχουν νέα για το κτιριακό συγκρότημα του 5ου ΕΣ.

 1. Ενημέρωση για τις επαφές στο Υπουργείο Παιδείας

Η Φανή Ζαριφοπούλου και ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσαν το Συμβούλιο για τη συνάντησή τους με την Υφυπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, στην Αθήνα στις 26 Αυγούστου 2019. Η Υφυπουργός γνωρίζει τα θέματα του Ευρωπαϊκού σχολείου και ενημερώθηκε για τα αιτήματα. Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών έγιναν έγκαιρα, το ζήτημα της εισαγωγής στα ΑΕΙ της Ελλάδας των αποφοίτων κατηγορίας 3 είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ακόμη, θα υπάρξει ενημέρωση. Δεν θα υπάρξει συνέχεια στην επιστολή των Ομογενών εκ Γερμανίας, η οποία «κατηγορεί» τα Ευρωπαϊκά σχολεία.

Αποφασίστηκε να σταλεί ένα έγγραφο με τις θέσεις της Ένωσης στην Υφυπουργό, ώστε να υπάρχουν γραπτά όσα συζητήθηκαν.

Με αφορμή αυτά συζητήθηκε στο πλαίσιο του ΔΣ πρόταση των γονέων για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι Επιθεωρητές να συμβουλεύονται τους εκπροσώπους των τμημάτων.

 1. Συζήτηση για την προσέλκυση νέων μελών

 

α) Πρόταση για τη διοργάνωση ανοιχτής εκδήλωσης για την ενίσχυση των δράσεων της Ένωσης

Οι Νικόλ Στυλιανίδου και Κων/νος Κωνσταντίνου προσήλθαν στο Συμβούλιο και πρότειναν ανοιχτή εκδήλωση την Κυριακή 13 Οκτωβρίου στο CIE Overijse με BBQ, μουσική, δραστηριότητες για τα παιδιά. Θα ακολουθήσουν πληροφορίες ώστε να καθοριστεί η τιμή εισόδου, το κείμενο της πρόσκλησης κλπ.

Θα κληθούν οικογένειες, παλιές και καινούργιες, και θα είναι μια καλή ευκαιρία να προβληθεί το έργο της Ένωσης Γονέων.

Οι προαναφερόμενοι γονείς μαζί με την Μπέσσυ Μαστραντώνη, την Ελεάννα Στεργιούλη και τον Βάκη Κορφιάτη ανέλαβαν να ασχοληθούν με την εκδήλωση.

β)         Σχέδιο μηνύματος προς κυκλοφορία εντός των τάξεων

Θα συζητηθεί αργότερα με ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατατέθηκε ήδη από τον Τάσο Παπαδόπουλο ένα σχέδιο μηνύματος προς όλες τις τάξεις με αναφορά σε πρόσφατες ενέργειες της Ένωσης. Αναμένονται δύο προτάσεις ακόμη από τη Βίκη Αραμπαζή και το Γιώργο Πατρή.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Κυριακή, 23 Ιουνίου 2019, 11 πμ, Carpe Diem

 

Παρόντα μέλη: Βίκη Αραμπατζή, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Φανή Ζαριφοπούλου, Μπέσσυ Μαστραντώνη, Τάσος Παπαδόπουλος, Γιώργος Πατρής, Ελεάννα Στεργιούλη.

Απόντες: Βάκης Κορφιάτης, Αρτέμης Κουρτέσης, Παναγιώτα Μπαλοπούλου.

 1. Κατάσταση ταμείου – Μεταφορά σχολικών βιβλίων

Ο Γ. Πατρής ενημέρωσε ως προς το υπόλοιπο του λογαριασμού (551 ευρώ, όπως αναφέρθηκε και στο e-mail του της 17ης Ιουνίου). Το υπόλοιπο του ταμείου δεν επιτρέπει μάλλον την οργάνωση εκδηλώσεων μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευσης του Νοεμβρίου 2019.

 

Για τα έξοδα της μεταφοράς των σχολικών βιβλίων το Σεπτέβριο 2019 από την αποθήκη της μεταφορικής εταιρίας στις Βρυξέλλες μέχρι το χώρο του σχολείου θα αναζητηθούν είτε χορηγίες είτε ευνοϊκές οικονομικές προσφορές. Σε αρνητική περίπτωση θα διερευνηθεί η οικονομική συνδρομή όλων των τμημάτων τουλάχιστον από την μεθεπόμενη σχολική χρονιά (Σεπτέμβριος 2020).

 

 

 

 1. Επικοινωνία και ενημέρωση – Ιστοσελίδα

Η Μπέσσυ Μαστραντώνη ενημέρωσε για την πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την αναδιάρθρωση της ιστοσελίδας του ελληνικού τμήματος. Ζήτησε την αποστολή περιεχομένου ως προς τους σκοπούς της Ένωσης, τη λειτουργία και τα καθήκοντα των μελών του Δ.Σ. συνήθεις ερωτήσεις, την ετήσια συνδρομή των μελών της Ένωσης κα. Η συμπλήρωση των κενών σελίδων θα πραγματοποιηθεί είτε με αναφορά σε προβλέψεις του καταστατικού είτε με προετοιμασία κειμένων από τα μέλη του ΔΣ μέχρι τις 7 Ιουλίου 2019.

 

Το ημερολόγιο εκδηλώσεων και η θυρίδα παραπόνων απαιτούν πρόσθετο κώδικα και θα ολοκληρωθούν σε επόμενη φάση.

 

 

 1. Δράσεις και εκδηλώσεις του ΔΣ της Ένωσης κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019

Αποφασίσθηκε τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης να παραστούν σε όλες τις πρώτες συναντήσεις των τάξεων (class meetings) του ελληνικού τμήματος την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2019 με σκοπό την ενημέρωση των γονέων ως προς τις δράσεις και τη γενικότερη σημασία της. 

 

Προτάθηκε από τον Κ. Γεωργόπουλο και τη Β. Αραμπατζή και έγινε αποδεκτό να επιχειρηθεί από την ΑΡΕΕΕ μία περισσότερο αναλυτική παρουσίαση του ρόλου των εκπροσώπων των τάξεων ενόψει των αρχαιρεσιών στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

 

Το ΔΣ αποφάσισε να απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους νέους εκπροσώπους τάξεων όλων των επιπέδων μετά την εκλογή τους το ερχόμενο φθινόπωρο, ώστε να συζητηθεί εσωτερικά η συμμετοχή των τμημάτων με ένα συμβολικό ποσό (50 ευρώ ανά τάξη) στον προϋπολογισμό της Ένωσης, μεταξύ άλλων για την ετήσια αποστολή των βιβλίων και τη διοργάνωση επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων υψηλής ποιότητας.

Προτάθηκε από τον Τ. Παπαδόπουλο η λειτουργία ομάδων εκπροσώπων μέσω Whats Up (εφόσον το επιθυμούν), ώστε να καθίσταται ευχερέστερη η επικοινωνία και η αλληλοενημέρωση με το ΔΣ της Ένωσης για θέματα του κάθε επιπέδου (λχ. ομάδα εκπροσώπων Νηπιαγωγείου, Δημοτικού κλπ).   

 

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ελληνικού τμήματος θα διεξαχθεί την εβδομάδα 18 – 21 Νοεμβρίου 2019.

 

Η εκδήλωση με την κυρία Καμηλάκη προγραμματίζεται πλέον για το φθινόπωρο – χειμώνα 2019.

 

 

 1. Θέματα βιβλιοθήκης

Η Β. Αραμπατζή ενημέρωσε για τις πρόσφατες δράσεις των εθελοντών της βιβλιοθήκης (συνέχιση της καταλογογράφησης, διοργάνωση δράσεων Kamishibai για τους μαθητές του Νηπιαγωγείου κα). Ενημέρωσε ακόμη για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης της 21ης Ιουνίου, στην οποία υπογραμμαίσθηκε θετικότατα ο ρόλος των εθελοντών – γονέων και μαθητών του ελληνικού τμήματος, οι οποίοι και θα τιμηθούν από το Σχολείο και την ΑΡΕΕΕ. Ο Τ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο σχεδιασμό για την απόδοση ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας και ως προς τη λειτουργία της βιβλιοθήκης κατά τη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς, ιδίως μέσω της διοργάνωσης κοινών εκδηλώσεων μεταξύ των γλωσσικών τμημάτων, ιδίως στο πλαίσιο της Γιορτής Βιβλίου της 14ης Νοεμβρίου 2019 (προτάθηκε ο κοινός εορτασμός των 30 ετών από την πτώση του τείχους του Βερολίνου με πρόσκληση σε μεταφρασμένους παιδικούς συγγραφείς από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης).

  

 

 1. Προγραμματισμός του σχολείου για την επόμενη σχολική χρονιά

Ο Τ. Παπαδόπουλος ενημέρωσε το ΔΣ για την ολοκλήρωση της προεπιλογής των εκπαιδευτικών (δύο εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και ενός/μιας φιλολόγου) που θα αποσπασθούν την επόμενη σχολική χρονιά. Η ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας αναμένει πλέον τη δημοσίευση του οριστικού πίνακα και την υπογραφή των ΑΔΑ από τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Η απόσπαση νέου μαθηματικού θα εξετασθεί με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες. 

 

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων μαθητών και τη νέα σχολική χρονιά αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω ιδίως στις τάξεις του Γυμνασίου. Η ονομαστική αύξηση του αριθμού των τάξεων (τρεις με τέσσερις για όλα τα γλωσσικά τμήματα του σχολείου) εξαντλεί πλέον όλους τους διαθέσιμους χώρους.

 

Δεν υπάρχουν νεώτερα ως προς τον προσδιορισμό του προσωρινού χώρου λειτουργίας Ευρωπαϊκού σχολείου (ΕΣ) μέχρι την έναρξη του 5ου ΕΣ  το 2026. Η τεχνική αξιολόγηση του θέματος συνεχίζεται από τις αρμόδιες βελγικές Αρχές.

 

Αναφέρθηκε τέλος ότι η εκλογή των εκπροσώπων των μαθητών του Γυμνασίου θα γίνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς από διευρυμένο εκλεκτορικό σώμα με βάση τις νέες διατάξεις που υιοθέτησε το Ανώτατο Συμβούλιο τον Απρίλιο 2019.

 

 1. Αναθεώρηση καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού της Ένωσης

 

Η Φανή Ζαριφοπούλου έδωσε το περίγραμμα σκέψεων που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα της 21ης Ιουνίου 2019 για τη μελλοντική αναθεώρηση του καταστατικού της Ένωσης.

 

Το καταστατικό αναθεωρήθηκε και μεταφράστηκε στη γαλλική γλώσσα το 2016, καθώς αποσκοπήθηκε την περίοδο εκείνη η κίνηση της διαδικασίας για την τυπική αναγνώριση της Ένωσης ως AISBL με βάση το βελγικό δίκαιο. Ωστόσο η έγκριση του αναθεωρημένου καταστατικού από τη Γενική Συνέλευση δε συνοδεύτηκε από πράξεις δημοσίευσης, καθώς το κόστος της συμβολαιογραφικής επικύρωσης και οι επιπλέον λογιστικές υποχρεώσεις λειτούργησαν αποτρεπτικά.

 

Το ΔΣ συζήτησε τα εξής κυρίως θέματα:

α) Τις ενδεχόμενες αλλαγές (ή και διαγραφές) διατάξεων που επιβάλλονται πλέον, καθώς η μεταγενέστερη άτυπη λειτουργία της Ένωσης τις κατέστησε μη αναγκαίες (λχ. διατάξεις περί βιβλίων και στοιχείων)

β) Τις αλλαγές συμμόρφωσης – εναρμόνισης με το καταστατικό της ΑΡΕΕΕ (λχ. θέματα αριθμού των εξουσιοδοτήσεων για τη συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση)

γ) Τη μέριμνα για την περισσότερο εύρυθμη και τακτική λειτουργία της Ένωσης (λχ. λειτουργία των Τμημάτων – επιπέδων εκπαίδευσης)

δ) Άλλες διατάξεις που χρήζουν διευκρινίσεων και  

ε) Τη συνέχιση (ή μη) της τυπικής διαδικασίας ίδρυσης νέου νομικού προσώπου με βάση το βελγικό δίκαιο.

 

Οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις των μελών του ΔΣ θα συνοδευτούν από γραπτά σχόλια μετά την υποβολή του νέου αναθεωρημένου σχεδίου από τη Φ. Ζαριφοπούλου το προσεχές διάστημα. Ως προς το σημείο ε) το ΔΣ εξέφρασε την ομόφωνη θέση ότι ο υπάρχων σχετικά μικρός αριθμός μελών και το ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού δε δικαιολογούν την αυξημένη τυπικότητα στη λειτουργία της Ένωσης. Η ολοκλήρωση της ιδρυτικής διαδικασίας θα μπορούσε συνεπώς να επιδιωχθεί, μόνο εφόσον συντρέξουν ουσιαστικές προϋποθέσεις ευρύτερης συμμετοχής. Τέλος, το ΔΣ εξέφρασε την ομόφωνη θέση ότι η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού του ΔΣ δεν είναι απαραίτητη μετά την αναθεώρηση του καταστατικού, καθώς όλοι οι βασικοί κανόνες λειτουργίας του μπορούν είτε να ενταχθούν σε αυτό είτε να υποκατασταθούν από μία σειρά αποφάσεων του ΔΣ (βλ. ενδεικτικά το ακόλουθο σημείο 7).

 

 

 1. Πολιτική προσκλήσεων και εκδηλώσεων της Ένωσης γονέων

Ο Γ. Γεωργιαννάκης ανέλυσε τις βασικές ιδέες του σχεδίου του, που αποσκοπεί στη σαφή και ολοκληρωμένη διατύπωση κανόνων για την οργάνωση των εκδηλώσεων της Ένωσης.

 

Επαναβεβαιώθηκε η ανάγκη οικονομικής συνδρομής των τάξεων, όταν τα οικονομικά της Ένωσης δεν επαρκούν και η εμβέλεια των εκδηλώσεων υπερβαίνει το στενό πλαίσιο μιας επιμέρους τάξης. Οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία επί του συνόλου των γονέων.

Το τροποποιημένο σχέδιο της πολιτικής θα αποσταλεί στο ΔΣ προς έγκριση μέχρι την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019.    

 

 1. Άλλα θέματα

Η επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ προγραμματίζεται για την Κυριακή, 8 Σεπτεμβρίου 2019, 11 πμ.

……………………………………………………………

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ, Κυριακή 5 Μαίου 2019, 11.00 – Cook&Book

Παρόντες: Μπέσσυ Μαστραντώνη, Βάκης Κορφιάτης, Τάσος Παπαδόπουλος, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Αρτέμης Κουρτέσης, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Ελεάννα Στεργιούλη.

Εκτός Η/Δ το Συμβούλιο συζήτησε και πρότεινε αλαγές/τροποποιήσεις  στο κείμενο Πολιτικής προσκλήσεων και εκδηλώσεων της Ένωσης Γονέων που εκπόνησε ο Γιώργος Γεωργιαννάκης. Το τελικό κείμενο θα ετοιμαστεί προς συζήτηση και έγκριση ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ, η οποία ορίστηκε για τις 23 Ιουνίου 2019 (11πμ στο Cook&Book).

 1. Κατάσταση Ταμείου

       Επειδή ο Γιώργος Πατρής δεν ήταν παρών στη συνεδρίαση λόγω απρόβλεπτου κωλύματος,           παρατίθεται εδώ η ενημέρωση για το Ταμείο της Ένωσης, όπως την έστειλε με ηλεκτρονικό μήνυμα:            «Ως προς το ταμείο η μόνη πληρωμή σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση ήταν 310 ευρώ για τα έξοδα αυτοκινήτου του Kαλαρά. Επομένως το διαθέσιμο υπόλοιπο είναι 1.665,68€».

 1. Εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος κατά την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2019

       α) Επίσκεψη του ολυμπιονίκη Λευτέρη Πετρούνια: αποφασίστηκε ότι οι δύο ανοιχτές συναντήσεις με            γονείς – μαθητές την Πέμπτη 9/5/2019 θα γίνουν 2-2.45 μμ και 2.45-3.30 μμ, στην αίθουσα          Πυθαγόρας του σχολείου (υπεύθυνα τα μέλη του ΔΣ του Γυμνασίου) και την Παρασκευή               10/5/2019 9-12μμ, τρεις διαδοχικές συναντήσεις με τις τάξεις του Δημοτικού (υπεύθυνα τα μέλη του ΔΣ                 Δημοτικού). Αποφασίστηκε επίσης να παρατεθεί από την Ένωση δείπνο προς τιμήν του την Πέμπτη το        βράδυ.

       β) Παρουσιάσεις στους μαθητές από τη Δρ. Αιμιλία Δουκέλη, Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού       Εγκλήματος, ΕΛ.ΑΣ. (15-16 Μαίου) και συζήτηση με τους γονείς (15 Μαΐου, 6.30 μμ) για θέματα              ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Απευθύνεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου. Η κα                 Πιτσιλλίδου θα     κλείσει την αίθουσα, όπου θα γίνει η ενημέρωση στους γονείς. Η Ένωση θα παραθέσει δείπνο       προς       τιμήν της καςΔουκέλη. Η Ένωση δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση ως προς την επίσκεψη της        καςΔουκέλη.

       γ) Θα οριστεί η ημερομηνία του καθιερωμένου αποχαιρετιστήριου δείπνου προς τιμή των δύο         εκπαιδευτικών, των οποίων η απόσπαση ολοκληρώνεται με το τέλος της φετινής χρονιάς (Καρμίρη,           Παπαδοπούλου).  Αποφασίστηκε το δείπνο να προταθεί να γίνει τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.

 1. Επικοινωνία και ενημέρωση

Θα οριστικοποιηθεί η αποστολή του πρώτου ενημερωτικού δελτίου (newsletter) στις αρχές της εβδομάδας.     

Η Μπέσσυ Μαστραντώνη ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πρόοδο στο θέμα της αναβάθμισης της ιστοσελίδας. Το πρώτο Newsletterθα αναρτηθεί προσωρινά στα ΝΕΑ της ιστοσελίδας.

 

 

 1. Θέματα λειτουργίας Γυμνασίου

 

Το ΔΣ συζήτησε πιθανά θέματα για την προσεχή συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου (ιδίως τα τρέχοντα ζητήματα (αναθεώρηση εσωτερικού κανονισμού, χρήση κινητών, κα)). Ως προς τη χρήση των κινητών στο σχολείο, η Ένωση επιθυμεί τη στοχευμένη αναθεώρηση του περσινού κανονισμού και επιθυμεί μία πιο αυστηρή πολιτική ελέγχου της απαγόρευσης ιδίως κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Επίσης τα μέλη του Γυμνασίου δεσμεύθηκαν να διαβάσουν τον κανονισμό VivreEnsemble και να υποβάλλουν τυχόν παρατηρήσεις. Ακόμη οι Γιώργος Γεωργιαννάκης και Παναγιώτα Μπαλοπούλου ανέλαβαν, ως εκπρόσωποι στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου, αφενός να προτείνουν έναν κανονισμό για τις σχολικές εκδρομές στη βάση του κειμένου που έχει ήδη εκπονηθεί για το Δημοτικό. Στο πλαίσο αυτό θα εισηγηθούν ακόμη να λαμβάνει και η APEEE την ανατροφοδότηση από πλευράς μαθητών μετά τις σχολικές εκδρομές. Το κείμενο αυτό ορίστηκε ως άμεσης προτεραιότητας ενόψει της κατάθεσής του για τη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου.

Ως προς τα θέματα εξετάσεων Bac2019 αποφασίστηκε η καλύτερη οργάνωση και στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των τμημάτων και τους γονείς της S7 φέτος. Προτάθηκε ιδίως η αμεσότερη ενημέρωση του ΔΣ για τυχόν οργανωτικά ή άλλα εξεταστικά ζητήματα (να παίρνουμε ενημέρωση μέσω whatsapp σε πραγματικό χρόνο από τους εκπροσώπους της S7 όλων των τμημάτων), ώστε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας το σχολείο και τη Γενική Γραμματεία..

 

 1. Θέματα λειτουργίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου

Η  ενημερωτική συνάντηση της 16ης Μαΐου για τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό θα γίνει χωρίς τη συμμετοχή από τις ελληνικές τάξεις Νηπιαγωγείου στοBerkendael, το οποίο, αν και εκλήθη, αποφάσισε να οργανώσει δική του, χωριστή συνάντηση.

Αποφασίστηκε να οργανωθεί επίσης και μία ενημερωτική συνάντηση για τη μετάβαση από Δημοτικό σε Γυμνάσιο, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, την οποία ανέλαβαν να οργανώσουν η ΜπέσσυΜαστραντώνη και ο Γιώργος Γεωργιαννάκης.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ιδιαίτερα θέματα για τη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Νηπιαγωγείου – Δημοτικού στις 4 Ιουνίου 2019.   

 

 1. Θέματα βιβλιοθήκης

Η ΜπέσσυΜαστραντώνη ενημέρωσε το Συμβούλιο για τη διοργάνωση της πώλησης μεταχειρισμένων βιβλίων κατά τη διάρκεια του Springfest.

 

 

 

 1. Προετοιμασία Springfest

 

Η Ελεάννα Στεργιούλη ενημέρωσε για την κατάσταση προσφορών εδεσμάτων στο ελληνικό περίπτερο.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ –

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019, ΩΡΑ 11.00 – COOK&BOOK

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ελεάννα Στεργιούλη, Γιώργος Πατρής, Αρτέμης Κουρτέσης, Κυριάκος Γεωργόπουλος,ΜπέσσυΜαστραντώνη, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Φανή Ζαριφοπούλου, Βίκυ Αραμπατζή, Τάσος Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Μπαλοπούλου.

Θέματα Η/Δ:

 1. Ενημέρωση ταμείου από Γιώργο Πατρή: σύμφωνα και με γραπτή ενημέρωση μέσω emailστα μέλη του ΔΣ πριν από τη συνεδρίαση, το υπόλοιπο του Ταμείου είναι 975,68€ με 77 ενήμερα μέλη. Από το υπόλοιπο έχει ήδη αφαιρεθεί το έξοδο του ξενοδοχείου για την πρόσκληση του παραολυμπιονίκη, κ. Καλαρά.
 2. Εκδηλώσεις Μαρτίου – Ιουνίου 2019:

α)Οι άθλοι του Ηρακλή με τον σεφ Μάνο Μακρυγιαννάκη στο θέατρο του σχολείου. Αφορούσε Ρ2,Ρ3 και Ρ4. Δεν έχουμε ανατροφοδότηση από γονείς/δασκάλα. Το ΔΣ αποφάσισε να συνταχθεί κανονισμός/κώδικας με τα κριτήρια και τους όρους των εκδηλώσεων, ο οποίος να κοινοποιείται μαζί με την πρόσκληση για την εκδήλωση, ώστε να είναι σαφές ποιος έχει την ευθύνη και τί αναμένεται από τους οργανωτές.Ο Γ. Γεωργιαννάκης ανέλαβε να φτιάξει σχέδιο καθώς και έντυπο αξιολόγησης για την επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου.

β) Όσον αφορά την πρόσκληση στον κ.Καλαράη ΜπέσσυΜαστραντώνη ενημέρωσε για τις οργανωτικές λεπτομέρειες. Οι εκπαιδευτικοί των Ρ4, Ρ5 και S1 εξέφρασαν ενδιαφέρον να συμμετέχουν στα εργαστήρια. Δεδομένου ότι το κόστος της  εκδήλωσης πλησιάζει τα 700 ευρώ (υπερβαίνει δηλαδή το όριο των 300 ευρώ που έχει οριστεί ότι καλύπτεται από την Ένωση),συζητήθηκε να ερωτηθούν οι εκπρόσωποι των τμημάτων που συμμετέχουν αν έχουν αντίρρηση να καλύψουν τη διαφορά

γ)Πρόσκληση Ξανθούλη. Η συνδρομή της Ένωσης στα έξοδα της εκδήλωσης έχει εγκριθεί ήδη από την προηγούμενη συνεδρίαση και το κόστος της είναι κάτω από τα 300 ευρώ.  Το ΔΣ αποφάσισε να απευθύνει μήνυμα στα τρία τμήματα της S4, πιθανόν μέσω της κυρίας Μανδρώνη, ζητώντας από τον καθένα συνεισφορά 2 ευρώ για την κάλυψη των εξόδων της εκδήλωσης, στο πρότυπο του μηνύματος που έστειλε η κα Τουλιοπούλου για την εκπαιδευτική εκδρομή στη Βιολογία. Η προσπάθεια συνεισφοράς των τμημάτων δεν αναιρεί την οικονομική κάλυψη της Ένωσης.

δ)Πρόσκληση Καμιλάκη: μετατίθεται για την αρχή της σχολικής χρονιάς 2019-2020. Ο Τάσος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει την επικοινωνία, με πιθανές ημερομηνίες 14-16/10/2019 ή 16-18/10/2019.

ε)ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης: η αρχική ιδέα να έρθουν τον Μάιο μάλλον αναβάλλεται για την έναρξη της νέας χρονιάς. Εν τω μεταξύ η Μπέσσυ Μαστραντώνη θα δει την παράσταση στην Ελλάδα. Χρειάζεται προσφορά από μεταφορική εταιρεία για τα σκηνικά. Πρέπει επίσης να λυθεί το θέμα αν θα υπάρξουν έσοδα από πώληση εισιτηρίων, πράγμα που σημαίνει ότι θα αναζητηθεί αίθουσα εκτός σχολείου. Έχει ήδη καταστεί σαφές στους οργανωτές ότι δεν πρέπει να προσδοκούν κέρδη από τις ενδεχόμενες παραστάσεις στις Βρυξέλλες, καθώς τα όποια έσοδα θα καλύψουν το κόστος του θεάτρου και τις μεταφορές. 

στ)Beactive: η εκδήλωση αφορά τάξεις του Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και δεν έχει έξοδα. Θα συνεννοηθεί η Μπέσσυ Μαστραντώνη με την κα Πιτσιλίδου και θα επανέλθει στο ΔΣ.

ζ)Εκδήλωση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο με την Προϊσταμένη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κα Δουκέλλη. Θα γίνει συνεννοήση με τον κ Σωτηρόπουλο. Η Ελεάννα Στεργιούλη θα αναλάβει την επικοινωνία διερευνώντας τις διαθέσιμες ημερομηνίες (πιθανότατα στα μέσα Μαΐου 2019), ώστε να μη συμπέσουν με σχολικές εκδρομές, διακοπές κλπ.

Σημ: για τις εκδηλώσεις που αποφασίστηκε να μετατεθούν μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, θα πρέπει να ενημερωθούν το ταχύτερο οι σημερινοί και οι νέοι συντονιστές.

 1. Πολιτική επικοινωνίας: η Μπέσσυ Μαστραντώνη ενημέρωσε το Συμβούλιο για τον νέο σχεδιασμό της ιστοσελίδας, που εκπόνησε με την Παναγιώτα Μπαλοπούλου, όπως ήταν η απόφαση του Συμβουλίου στην προηγούμενη συνεδρίασή του. Στο ερώτημα εάν οι εκδηλώσεις θα ανακοινώνονται πριν γίνουν ή θα παρουσιάζονται μετά με Δελτίο Τύπου, ο Γ. Γεωργιαννάκης πρότεινε να υπάρχει στην ιστοσελίδα Ημερολόγιο. Έγινε δεκτό και θα προστεθεί. Αποφασίστηκε ακόμη να προστεθεί η κατάσταση του Ταμείου, για λόγους διαφάνειας. Αφού ο Γ. Γεωργιαννάκης κάνει κάποιες παρατηρήσεις για προσθήκες στην ιστοσελίδα, η Μπέσσυ θα στείλει το σχέδιο στους κατασκευαστές. Αποφασίστηκε ακόμη να σταλεί μήνυμα στους γονείς ζητώντας τους να υποδείξουν θέματα ενδιαφέροντός τους για την ιστοσελίδα (#askparents). Αποφασίστηκε το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) της Ένωσης να κυκλοφορήσει τον Μάιο, πριν από το Springfest.
 1. Θέματα Γυμνασίου: η Παναγιώτα Μπαλοπούλου είχε ενημερώσει με email το Συμβούλιο σχετικά με την πρόσφατη συνεδρίαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Γυμνασίου στις 21 Μαρτίου 2019. Σήμερα συζητήθηκαν μόνο συγκεκριμένα σημεία, όπως η λειτουργία του κουτιού παραπόνων για οργανωτικά ζητήματα του σχολείου, που εισηγείται η Επιτροπή Μαθητών του Γυμνασίου, η διόρθωση των γραπτών του pre-Bac και η πρόσβαση σε αυτά, η νέα βαθμολογική κλίμακα και ο Κανονισμός Vivreensemble (μαζί με το έγγραφο για την πολιτική παρενόχλησης που επεξεργάστηκε η ομάδα εργασίας των γονέων). Διαπιστώθηκε και στο Συμβούλιο ότι η ανταπόκριση των γονέων των ενδιαφερομένων τάξεων στην έκκληση των συντονιστών εκπροσώπων να θέσουν θέματα για την Η/Δ του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου υπήρξε χαμηλή. Η Βίκυ Αραμπατζή ενημέρωσε το Συμβούλιο για την κατάσταση με τα γραπτά των εξετάσεων pre-Bac, την παρανόηση με την προθεσμία των 4 ημερώνπου είχαν για να ζητήσουν από τη Διεύθυνση να δουν τα γραπτά τους (ημερολογιακές ή εργάσιμες από την ανακοίνωση της βαθμολογίας). Το θέμα της υλοποίησης της πολιτικής των αναπληρώσεων των απουσιών καθηγητών θα επανέλθει στο επόμενο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου τον Ιούνιο. Αποφασίστηκε επίσης να οργανωθεί ενημέρωση προς τους γονείς για τη νέα βαθμολογική κλίμακα στο Γυμνάσιο, μάλλον τον Ιούνιο. Προτάθηκε ακόμη η ενημέρωση από την ΑΡΕΕΕ για τα καθήκοντα και το ρόλο των εκπροσώπων των τάξεων.
 1. Θέματα Δημοτικού: Αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή προς το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με τα παιδαγωγικά θέματα του δημοτικού. Τη σύνταξη της επιστολής θα επεξεργαστούν από κοινού η Ελεάννα Στεργιούλη, Φανή Ζαριφοπούλου, Γιώργος Πατρής και Κυριάκος Γεωργόπουλος με βάση το έγγραφό που έχει ήδη σταλεί στην επιθεωρήτρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κυρία Νίκα. ¨Ως προς το θέμα του Springfest θα βγει ανακοίνωση για εθελοντές (5 άτομα) στο BBQ και στην πώληση μεταχειρισμένων βιβλίων (EEB3 bookshop). Θα φιλοτεχνηθεί επίσης νέα πρόσκληση (Γ. Γεωργιαννάκης).
 2. Θέματα Βιβλιοθήκης: η Βίκυ Αραμπατζή ενημέρωσε το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Γυμνασίου, θα στείλει και τα Πρακτικά στα μέλη. Η βασική απόφαση αφορά τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης Γυμνασίου με σειρές easyreadings και περιοδικά, όπως και μια προσπάθεια ανανέωσης με τη χρήση της πλατφόρμας study.com. Στο Springfest θα οργανωθεί εκτός από το περίπτερο πώλησης μεταχειρισμένων βιβλίων (EEB3 bookshop) και κάποιο θεατρικό ή και έκθεση με χειροτεχνήματα.

Επόμενη συνεδρίαση ΔΣ: Κυριακή 5 Μαίου, 11πμ, Cook&Book.

 

 

 

 

 

 

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019, 6.30 μμ, Carpe Diem

 

Παρόντα μέλη: Β. Αραμπατζή, Μπέσσυ Μαστραντώνη, Φανή Ζαριφοπούλου, Ελεάννα Στεργιούλη, Τάσος Παπαδόπουλος, Γιώργος Πατρής, Αρτέμης Κουρτέσης, Παναγιώτα Μπαλοπούλου.

Απόντες: Γιώργος Γεωργιαννάκης, Βάκης Κορφιάτης

 1. Κατάσταση ταμείου

Ο Γ. Πατρής ενημέρωσε ως προς το υπόλοιπο του λογαριασμού (περίπου 2.400 ευρώ). Για τα προσεχή έξοδα με βάση τον προγραμματισμό για το διάστημα Μαρτίου – Ιουνίου 2019 (σημείο 3) αποφασίστηκε ότι το ταμείο της Ένωσης θα δώσει μέχρι 300 ευρώ για τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ότι θα συνδράμουν τα ταμεία των τάξεων, τις οποίες αφορούν οι εκδηλώσεις, αν υπάρξει ανάγκη.

 

 

 1. Επικοινωνία και ενημέρωση

Συζητήθηκε η εφαρμογή της πολιτικής επικοινωνίας που προβλέπει:

 

α) Τον εμπλουτισμό του περιεχομένου και τη βελτίωση – απλοποίηση της δομής της ιστοσελίδας: η Μπέσσυ Μαστραντώνη θα ζητήσει από τα μέλη του ΔΣ κείμενα με συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης για εμπλουτισμό του περιεχομένου. Ορίστηκε συνάντηση με την Παναγιώτα Μπαλοπούλου, η οποία ως εκ των παλαιοτέρων μελών, θα βοηθήσει στην αποκατάσταση του ύφους της ιστοσελίδας.

β) Την ταχύτερη διείσδυση της ενημέρωσης από το ΔΣ μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook. Διαπιστώθηκε η απήχηση των αναρτήσεων στην σελίδα του Facebook.

γ) Την τακτική αποστολή συγκεντρωτικών δελτίων ενημέρωσης (newsletters).   Αποφασίστηκε να αποστέλλονται ενημερωτικά δελτία μία φορά τον μήνα σε θέματα όπου δεν αναμένεται ανταπόκριση από γονείς ή εκπροσώπους (θέματα μονόδρομης επικοινωνίας).

 

 

 1. Εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος κατά την περίοδο Μαρτίου – Ιουνίου 2019 (20 λεπτά)

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν οι προτεινόμενες εκδηλώσεις με τον καθορισμό υπεύθυνου ανά εκδήλωση γονέα από το ΔΣ.

 

α) Οργάνωση σεμιναρίου υγιεινής διατροφής από το σεφ, κ. Μάνο Μακρυγιαννάκη κατά την «Εβδομάδα υγείας» – στις 8 Μαρτίου 2019 για τους μαθητές της Ρ5 και ακόμη στις 20 Μαρτίου για τους μαθητές της Ρ3 και Ρ4  (σε συνεννοήση με την κα Πιτσιλίδου).

Υπεύθυνος γονέας από το ΔΣ: Ελεάννα Στεργιούλη, εθελοντής γονέας: Μπέσσυ Μαστραντώνη.

Διευκρινίστηκε ότι το ΔΣ παραμένει αρνητικό απέναντι σε πιθανή ανάμιξη/συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο σχολείο.

β) Οργάνωση συζήτησης με τον παρα-ολυμπιονίκη, κ. Καλαρά, στις 27 ,28 και 29 Μαρτίου για τους μαθητές του Δημοτικού. Υπεύθυνοι γονείς από ΔΣ: Ελεάννα Στεργιούλη και Μπέσσυ Μαστραντώνη.

Αποφασίστηκε η Ένωση να συνεισφέρει με 80 ευρώ για το αεροπορικό εισιτήριο και για την πληρωμή του ξενοδοχείου και του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου.

γ) Διάλεξη και μουσική εκδήλωση με αρχαία λύρα από τον καλλιτεχνικό Διευθυντή της Ε.Λ.Σ., συνθέτη, κ. Νίκο Ξανθούλη, στις 8 ή 9 Απριλίου, για τους μαθητές Γυμνασίου (σε συνεργασία με το «Λύκειο Ελληνίδων Βρυξελλών»)

Υπεύθυνος γονέας για ΔΣ: Τάσος Παπαδόπουλος.

Αποφασίστηκε η Ένωση να συνεισφέρει είτε το κόστος του αεροπορικού εισιτηρίου είτε της διαμονής σε ξενοδοχείο μέχρι του ποσού των 300 ευρώ. Όσον αφορά τις δύο επόμενες εκδηλώσεις δ) και ε)

δ) Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου με τον ψυχοθεραπευτή, κ. Χρήστο Καραπιπέρη για μαθητές S2-S4 (ανοιχτές ημερομηνίες).

ε) Διοργάνωση βιωματικού σεμιναρίου με την κα Μαρία Καμιλάκη, η οποία έχει ήδη οργανώσει με μεγάλη επιτυχία το «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» (για τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον, S1 και S2)

αποφασίστηκε:

Αναμένεται απάντηση από την κα Μανδρώνη για το αν θα τα κάνει ένας ή δύο τα σεμινάρια.

Για να αποφευχθεί η καταβολή αμοιβής από την Ένωση, προτάθηκε η κα Καμιλάκη. Αν υπάρξει αμοιβή, αυτή θα πρέπει να καταβληθεί από τα αφορώμενα τμήματα S1-S4.

Υπεύθυνος γονέας ΔΣ: Βίκυ Αραμπατζή.

στ) Θεατρική παράσταση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης, “Σαν παιδιού φαντασία” για τους μαθητές του Δημοτικού (ανοιχτή ημερομηνία). Υπεύθυνος γονέας ΔΣ: Μπέσσυ Μαστραντώνη.

 

 

 

 1. Προετοιμασία Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Γυμνασίου – Συντονισμός με εκπροσώπους τμημάτων – Καθιέρωση τριών κύκλων παρακολούθησης (15 λεπτά)

Το ΔΣ αποφάσισε για τα πρόσωπα – μέλη του ΔΣ, που θα υποστηρίξουν την στενότερη παρακολούθηση των θεμάτων του Γυμνασίου σε συνεργασία με τους δύο εκπροσώπους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης του ΔΣ για την εισαγωγή τριών κύκλων S1-S3, S4-S5 και S6-S7 αποφασίστηκε ο ορισμός μελών του ΔΣ ( Γ. Πατρή, Α. Κουρτέση και Β. Αραμπατζή αντίστοιχα) ως συντονιστών των τριών κύκλων.

 

Ο ρόλος των τριών αυτών εκπροσώπων θα αποσκοπεί στην υποβοήθηση της αμεσότερης επικοινωνίας και προσέγγισης με τους εκπροσώπους των αντίστοιχων τάξεων.  Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώκουν τη στενότερη – τακτική παρακολούθηση και ανάλυση των εκπαιδευτικών και οργανωτικών θεμάτων του ελληνικού τμήματος και του σχολείου, ώστε να ενημερώνουν το ΔΣ και τους δύο εκπροσώπους στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ως προς τα θέματα και τις προτεινόμενες λύσεις.    

Ενόψει της σύγκλησης Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Γυμνασίου στις 21 Μαρτίου, θα ζητηθεί από τους Γιώργο Πατρή και Αρτέμη Κουρτέση να συγκεντρώσουν απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους για τις τάξεις S1 – S5, σχετικά με την εφαρμογή της νέας βαθμολογικής κλίμακας έως τις 18 Μαρτίου, προκειμένου οι δύο εκπρόσωποι να τα μεταφέρουν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου, όπως έχει ζητηθεί από τον συντονιστή του θέματος στην ομάδα εργασίας (APEEE WG Secondary), Robert Wein.

 

Σημ: κατά τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ είχε οριστεί Αντιπρόεδρος για θέματα Δημοτικού η Φανή Ζαριφοπούλου. Εκκρεμούσε ο ορισμός Αντιπροέδρου για θέματα Γυμνασίου, για το οποίο αποφασίστηκε να είναι η Παναγιώτα Μπαλοπούλου, αφού ερωτηθεί πρώτα και ο Γιώργος Γεωργιαννάκης, ο οποίος βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια.

 

 

 1. Θέματα λειτουργίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου (10 λεπτά)

Υπήρξε ενημέρωση ως προς τa θέματα που συζητήθηκαν στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Νηπιαγωγείου – Δημοτικού στις 7 Φεβρουαρίου 2019.  Η Επιθεωρήτρια κα Νίκα θα βρεθεί στο σχολείο και θα συνομιλήσει με εκπροσώπους στις 21 Φεβρουαρίου το μεσημέρι.

 

 

 

 1. Προτεραιότητες ΑΡΕΕΕ για το 2019 (10 λεπτά)

Συζητήθηκαν τα ειδικά καθήκοντα των Ελλήνων εκπροσώπων και η συμβολή τους στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων του 2019.  Στο πρώτο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ στις 19 Φεβρουαρίου θα αποφασιστεί η κατανομή αρμοδιοτήτων κάθε μέλους και η συμμετοχή τους στις διάφορες ομάδες εργασίας.

 

 1. Αναθεώρηση καταστατικού και εσωτερικού κανονισμού της Ένωσης (10 λεπτά)

Η Φανή Ζαριφοπούλου ανέλαβε να φέρει στη συνεδρίαση του ΔΣ μηνός Μαρτίου ένα σχέδιο αναθεώρησης του Καταστατικού της Ένωσης με bullet points για στοχευμένες αλλαγές (πχ. θέμα εκπροσώπησης στο Berkendael, θέμα συμμετοχής τάξεων από το Ταμείο τους στα έξοδα/ κατανομής εξόδων μεταξύ Ένωσης και τάξεων κα).

 

 1. Άλλα θέματα

 Συζητήθηκε το πρόσφατο θέμα του επεισοδίου βίας μεταξύ μαθητών του ελληνικού τμήματος (S3 – S4). Αποφασίστηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον Υποδιευθυντή για να υπάρξει ενημέρωση από πλευράς σχολείου. Αποφασίστηκε να οργανωθεί συνάντηση με την κα Cadenas και να ζητηθεί η παρέμβαση των ψυχολόγων στις τάξεις για την εξομάλυνση της κατάστασης.

…………………………………………………………………………………………………………………

Συμπληρωματικό Πρακτικό Έκτακτης ΓΣ Εκπροσώπων Δημοτικού για την εκλογή νέου εκπροσώπου Δημοτικού στο ΔΣ της APEEE

15 Φεβρουαρίου 2019 – 20.00 – Carpe Diem

Παρέστησαν εννέα (10) εκπρόσωποι: Βασιλική Κόλλια (P2ELA), Βασιλική Μαστραντώνη (P2ELB), Όλγα Ραφτοπούλου (P2ELB), Κάτσικα Μαρία (P3ELB), Χαρίλαος Χαρίσης (P3ELB), Γιώργος Πατρής (P4ELA), Φανή Ζαριφοπούλου (P4ELA), Ελεάννα Στεργιούλη (P4ELB), Αργυρώ Χριστοφορίδου (P5ELA) και Ιωάννα Αυγερινού (P5ELB).

Συνολικά ψηφίσαντες: Δεκαεννέα (19)  – με εννιά (9) εξουσιοδοτήσεις ψήφου – εκπρόσωποι στους σαράντα (40), εξασφαλίστηκε απαρτία.

Ψηφίστηκε με ανάταση των χεριών η Ελεάννα Στεργιούλη, μοναδική υποψήφια, με εμπειρία στα εκπαιδευτικά θέματα του Δημοτικού.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ, Κυριακή 13.01.2019 , 10.30 πμ, COOK&BOOK

Πρακτικά

Παρόντες: Βίκυ Αραμπατζή, Βάκης Κορφιάτης, Μπέσυ Μαστραντώνη, Ελεάννα Στεργιούλη, Τάσος Παπαδόπουλος, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Φανή Ζαριφοπούλου, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Κυριάκος Γεωργόπουλος, Γιώργος Πατρής.

 

Α’ ΜΕΡΟΣ – Τακτική συνεδρίαση ΔΣ

 1. Προετοιμασία εκδήλωσης 18ης Ιανουαρίου

  Στάδιο οργάνωσης: Μέχρι στιγμής υπολογίζεται να παραστούν τα 11 μέλη του ΔΣ, 20 εκπρόσωποι τμημάτων και οι 2 επιθεωρήτριες. Τη Δευτέρα, θα σταλεί μια υπενθύμιση, ώστε το αργότερο την Τετάρτη, 16/1, να επιβεβαιωθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων.

Διευκρινίστηκε ότι κάθε μέλος του ΔΣ θα πληρώσει για τον εαυτό του συν έναν, δηλαδή 30 ευρώ (σύνολο 330 ευρώ) και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφτεί από το Ταμείο της Ένωσης.Πιθανή υπέρβαση του ποσού εξόδων που ορίζεται στον Κανονισμό λειτουργίας του ΔΣ, δικαιολογείται λόγω του εξαιρετικού σκοπού και του ετήσιου χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Αποφασίστηκε να δοθεί ο λόγοςστον Πρόεδρο και κατόπιν στις δύο Επιθεωρήτριες.

Θα ζητηθεί συνάντηση με την κα Νίκα, μεσημεριανή ώρα, εντός του Φεβρουαρίου, ενώ παρόμοια συνάντηση θα επιδιωχθεί και με την κα Καλογρίδου, η οποία θα ερωτηθεί μεταξύ άλλων για τα ζητήματα των προκηρύξεων (θέση Φιλολόγου) και επαναπροκηρύξεων (θέση Μαθηματικού-Φυσικού), καθώς επίσης αναφορικά με την εκδήλωση της ελληνικής Προεδρίας των Ευρωπαϊκών Σχολείων με πιθανή ημερομηνία την 30η Μαρτίου, κατά πόσον επιθυμεί τη συμμετοχή των γονέων στην επετειακή αυτή εκδήλωση (θεατρική παράσταση «Φεύγουσα κόρη» του Α. Παπαδιαμάντη) και με ποιον τρόπο.

 

 

 1. Προετοιμασία Γ.Σ. ΑΡΕΕΕ  28ης       Ιανουαρίου 

Αποφασίστηκε να υπάρξει κινητοποίηση των εκπροσώπων τάξεων για συμμετοχή και για εξασφάλιση μέχρι τριών ακόμη εξουσιοδοτήσεων (3 + 1 κάθε μέλος) για τυχόν απόντα μέλη της ΑΡΕΕΕ. Τα μέλη του ελληνικού τμήματος θα συναντηθούν νωρίτερα, στις 6.30 μμ, προκειμένου να γίνει ένας συντονισμός και να καθοριστεί η στρατηγική περί της στήριξης των υποψηφιοτήτων. Το ελληνικό τμήμα, δεύτερο σε μέγεθος στο σχολείο μας, δικαιούται – με βάση τον μαθητικό πληθυσμό – να καταλάβει μέχρι και πέντε θέσεις στο ΔΣ.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος υποστήριξε πως δεν έχει νόημα η εκλογή εκπροσώπων που δεν ασχολούνται ενεργά με θέματα ενώ οι ανάγκες είναι πολλές. Συζητήθηκε η ανάγκη να υπάρξει τέταρτος Έλληνας εκπρόσωπος για να συνεχιστεί η ενισχυμένη εκπροσώπηση του ελληνικού τμήματος. Κρίθηκε ότι η Φανή Ζαριφοπούλου είναι η υποφήφιος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητας απευθείας εκλογήςκαι θα πρέπει να αναδειχτεί άλλος εκπρόσωπος δημοτικού στην ΑΠΕΕΕ στη θέση της.

Εξετάστηκαν επίσης οι πιθανότητες συμμαχιών με άλλα εθνικά τμήματα ώστε να διευκολυνθεί η εκλογή του Έλληνα υποψηφίου από τη Γενική Συνέλευση.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε για τη συνάντηση με τον Επίτροπο Oettinger, σχετικά με το προσωρινό σχολικό συγκρότημα στην ArtsLoi. Ο Επίτροπος είναι θετικός για διαβούλευση με το RégiedeBâtiments για όλες τις εναλλακτικές επιλογές. Η προτεινόμενη από τους γονείς εναλλακτική λύση του modularblock(λυόμενη κατασκευή) στο Eβvere, αν και θα κατασκευαστεί από γνωστή εταιρία, έχει αρνητικά σημεία, όπως ότι το κόστος ανά μαθητή είναι κατά 3 έως 4 φορές μεγαλύτερο απ’ότι η λύση στην Arts – Loi (η οποία σημειωτέον προκρίθηκε, γιατί ανήκει το κτήριο στην Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση). Οι γονείς επικαλέστηκαν ακόμη ότι σε περίπτωση αναστολής των εγγραφών για τα επόμενα χρόνια από τα Ευρωπαϊκά σχολεία, η μετακίνηση των μαθητών στα βελγικά θα επιβάρυνε το βελγικό κράτος κατά πολύ (γύρωστις 9 χιλιάδες ευρώ ανά μαθητή έναντι των 700 ευρώ ανά έτος που θα κόστιζε η εγκατάσταση λυόμενης κατασκευής στο Evere). Για το Arts-Loi προγραμματίζεται μία επίσκεψη επί τόπου τον Ιανουάριο. Τα κυριότερα μειονεκτήματα παραμένουν η έλλειψη προαυλίου χώρου, η έλλειψη γυμναστηρίου και η ανάγκη εκπόνησης σχεδίου μετακίνησης και ασφάλειας.

Επειδή στη ΓΣ της APEEE της 28ης Ιανουαρίου προτίθεται να παραστεί και ο ΓΓ των Ευρωπαϊκών σχολείων, κοςMarcheggianoσυζητήθηκε πώς μπορεί να οργανωθεί καλύτερα η συζήτηση και να τεθούν οι ερωτήσεις.

Αποφασίστηκε ο Γιώργος Πατρής να συντονίσει και να οργανώσει τις ερωτήσεις από το ελληνικό τμήμα αλλά και να συνεννοηθεί με εκπροσώπους αντίστοιχα των άλλων τμημάτων ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις.Κάθε τμήμα θα έχει 3΄στη διάθεσή του για την προφορική παρέμβαση.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος μετέφερε ακόμη στο ΔΣ τα αποτελέσματα των συναντήσεων των Προέδρων των 4 ΑΡΕΕΕ με τον Πρόεδρο της Τοπικής Επιτροπής Προσωπικού της Ε. Επιτροπής, όπου αποφασίστηκε να οριστεί  μία διευρυμένη συνάντηση με τους Προέδρους των Επιτροπών Προσωπικού και των τριών βασικών οργάνων (Ε. Επιτροπής, Ε. Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) με στόχο ένα τριετές Πρόγραμμα Δράσης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

 1. Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις: ο Βάκης Κορφιάτης επανέλαβε την πρότασή του για πρόσκληση του πρωταθλητή Πετρούνια ή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας σκακιού. Αποφασίστηκε η προτεινόμενη ημερομηνία να συμπέσει με το Springfest(9 Μαίου), ώστε να οργανωθεί και ένα τουρνουά σκακιού, ενδεχομένως με την επίβλεψη της γυμνάστριας, καςΚατζίδου.Υπάρχει ακόμη πρόταση της καθηγήτριας κας Μανδρώνη για second-handbookfair του Γυμνασίου.

Για τις προσεχείς συνεδριάσεις των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων Δημοτικού (Ελ. Στεργιούλη) και Γυμνασίου (Π. Μπαλοπούλου και Γ. Γεωργιαννάκης):

Για το Δημοτικό Η Ελεάννα Στεργιούλη ενημέρωσε για τα θέματα που είχαν συλλεχτεί εν όψει της συνεδρίασης του ΕΣ στις 24 Ιανουαίου. Για το Γυμνάσιο προτάθηκε να οριστούν τρεις εκπρό/σωποι του ΔΣ για τους τρεις κύκλους (S1-S3, S4-S5 και S6-S7) με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους εκπροσώπους. Ένας υπεύθυνος εκπρόσωπος ανά κύκλο να μαζεύει τα θέματα και τις ιδέες και να τα προτείνει στο ΔΣ της Ένωσης Γονέων.Πάνω σε αυτό το πλάνο θα συνεννοηθούν μεταξύ τους οι δύο εκπρόσωποι του Γυμνασίου (Μπαλοπούλου και Γεωργιαννάκης) και στο επόμενο ΔΣ θα φέρουν feedback.

Θέμα μεταφοράς βιβλίων:  δεδομένου ότι η μεταφορά των βιβλίων κόστισε φέτος 600 ευρώ (κόστος μεταφοράς από την αποθήκη στο σχολείο), ποσό που καλύφτηκε  εξ ολοκλήρου από τα εγγεγραμμένα μέλη της ένωσης, αποφασίστηκε για την επόμενη χρονιά να ζητηθεί η καταβολή 30 ευρώ από  κάθε τάξη για τη μεταφορά των βιβλίων από Ελλάδα. Για όποια τάξη δεν προκαταβάλλεται το ποσό, δεν θα παραγγέλονται τα βιβλία που της αναλογούν.

Σε περίπτωση που σε μία τάξη δεν εξασφαλίζεται συμφωνία ή υπάρχει εναντίωση από ορισμένους γονείς, το ποσό μπορεί να επιβαρύνει είτε τους 4 εκπροσώπουςτου τμήματος είτε θα γίνει όπως αλλιώς η πλειοψηφία των γονέων αποφασίσει εσωτερικά.

 1. Πολιτική και μέσα επικοινωνίας

  Η Μπέσσυ Μαστραντώνη πρότεινε κανόνες πολιτικής επικοινωνίας και χρήσης των μέσων αυτής.

Για τον ιστότοπο: μείωση των τίτλων στο Μενού, εμπλουτισμός με Ανακοινώσεις, Νέα και ρεπορτάζ από Εκδηλώσεις. Θα παραμείνει ενημερωτικός ο χαρακτήρας του.

Μετά από τον εμπλουτισμό και την αναμόρφωση του ιστότοπου, θα γίνει η σύνδεση ώστε η σελίδα του facebook να παραπέμπει εκεί.

Για το facebook: από μελέτη της σελίδας που έκανε σχετικά με την απήχηση που είδε στις αναρτήσεις, προτείνει πρώτον να μη δημοσιεύονται «βαριά» άρθρα, πολύ ακαδημαϊκά, και δεύτερον να χρησιμοποιούνται specifichashtags, π.χ #event

Στόχος, να δημιουργηθεί μία κοινότητα. Η Μπέσσυ θα στείλει πιο συγκεκριμένες προτάσεις στα μέλη το προσεχές διάστημα.

Αποφασίστηκε επίσης ν΄αποστέλλεται τακτικό ενημερωτικό Newsletter για καλύτερη και πιο συγκροτημένη ενημέρωση, χωρίς να εγκαταλειφθεί η πρακτική της επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μηνύματα, που αφορά κυρίως την ανάληψη δράσης για ένα θέμα.

Β’ ΜΕΡΟΣ –

Ανταλλαγή απόψεων με την εκπαιδευτικό και εκπροσώπους γονέων του σχολικού συγκροτήματος Berkendael

 

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε  απόψεις με την κα Αραμπατβζή Δήμητρα, πρώην εκπαιδευτικό του Σχολείου μας και νυν νηπιαγωγό στο σχολείο του Berkendael καθώς και με τις δύο ελληνίδες εκπροσώπους γονέων  της εκεί «τάξης δορυφόρου» του Νηπιαγωγείου, κυρίες Σαλπέα και Μουτεβέλη.

Τόσο η κα Αραμπατζή όσο και οι δυο εκπρόσωποίμας διαβεβαίωσαν για την άρτια οργάνωση και διεκπεραίωση του σχολικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου στο νέο χώρο. Οι μαθητές σύνολο 16 (12 προνήπια και 4 νήπια έχουν προσαρμοστεί πολύ καλά και αξιοποιούν πλήρως τον εξοπλισμό, τις υπηρεσίες και δραστηριότητες του Σχολείου. Η συνεργασία με τον διευθυντή του Σχολείου, κο Longo είναι άριστη.

Η κα Αραμπατζή ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της επαφής του τμήματός της με το ελληνικό τμήμα του ΕΕΒ3 σε επίπεδο κοινών δράσεων κι εκδηλώσεων.

Αναφέρθηκαν οι προσεχείς θεατρικές παραστάσεις και άλλες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στο ΕΕΒ3 και επιβεβαιώθηκε η πρόθεση να συμμετέχει σε αυτές και η τάξη του Βerkendael. Το πρόγραμμα συνεργασιών μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη τη σύμπραξη σε κοινές εκδηλώσεις ελληνικού ενδιαφεροντος, την ανταλλαγή επισκέψεων, τη διοργάνωση επίσκεψης εκπροσώπων του Συλλόγου στις εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος, δωρεές βιβλίων και δράσεις φιλαναγνωσίας.

Η κα Μαστραντώνη συζήτησε μαζί τους θέματα επικοινωνίας.

Η κα Αραμπατζή και οι εκπρόσωποι γονέων προσκλήθηκαν τέλος στην εκδήλωση του ΔΣ της 18ης Ιανουαρίου για την κοπή της πίτας.

Η συνεδρίαση έληξε στις 13.30.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σάββατο 23 Ιουνίου 2018, ώρα 19.00

Παρόντες: Τάσος Παπαδόπουλος, Φανή Ζαριφοπούλου, Ελεάννα Στεργιούλη, Βίκυ Αραμπατζή, Γιώργος Πατρής, Γιώργος Γεωργιαννάκης, Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Βάκης Κορφιάτης.

 1. Κατάσταση Ταμείου

Ο Γιώργος Πατρής ενημέρωσε το ΔΣ για το υπόλοιπο του Ταμείου, το οποίο ανέρχεται σε 1.500 ευρώ μετά την αγορά των δώρων για τους εκπαιδευτικούς και την πρόβλεψη για την αγορά εισιτηρίου της κας Μαρίας Ευθυμίου, η οποία θα επισκεφθεί το σχολείο τον Νοέμβριο 2018.

 1. Λειτουργία ιστοσελίδας και ενημέρωσης

Ο Γιώργος Γεωργιαννάκης ανέλαβε να ετοιμάσει κείμενο προς τους γονείς για τη συγκατάθεσή τους στην αποστολή μηνυμάτων από την Ένωση, σύμφωνα με τον νέο κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα μεταφραστεί στα ελληνικά το κείμενο (disclaimer for opt-out) και θα μπεί και στην ιστοσελίδα του ελληνικού τμήματος.

 1. Εκδηλώσεις κατά τη χρονιά 2018 – 2019

Συνάντηση με τους νέους γονείς του ελληνικού τμήματος έχει προγραμματιστεί για τις 20 Σεπτεμβρίου σε χώρο εκτός σχολείου. Η συνάντηση θα επιβεβαιωθεί στις αρχές της νέας σχολικής χρονιάς.

Η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες στο ελληνικό τμήμα προγραμματίζονται για τις 20 Νοεμβρίου 2018. Θα ακολουθήσει γραπτή ενημέρωση στους γονείς.

Επιβεβαιώθηκε η πρόσκληση της ιστορικού και καθηγήτριας του Ε.Κ.Π.Α., κυρίας Μαρίας Ευθυμίου στις 23 Νοεμβρίου 2018 σε συνεργασία με τους φιλολόγους και τον «Περίπλου».

Για τον προγραμματισμό της Γιορτής Βιβλίου 2018, η Ελεάννα ανέλαβε να συνεννοηθεί με την Μαρία Παπαδοπούλου, σντονίστρια στο Δημοτικό.

 1. Λειτουργία Βιβλιοθήκης

Η Βίκυ Αραμπατζή ενημέρωσε ότι η παραγγελία λογοτεχνικών βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του Γυμνασίου θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουνίου. Πέρα από τα μακροκείμενα της επόμενης σχολικής χρονιάς, στον κατάλογο προστέθηκαν και βιβλία της κυρίας Ευθυμίου (για περισσότερες πληροφορίες βλ. ιστοσελίδα). Επίσης έγινε δωρεά βιβλίων σε καλή κατάσταση στο Κεστεκίδειο. Θα γίνει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα.

Στην έκθεση μεταχειρισμένων βιβλίου του Σχολείου του Ιουνίου 2018, ελληνικοί  τίτλοι δεν υπήρξαν.

Η Βίκυ Αραμπατζή ανέλαβε να επικοινωνήσει με κύριο Σωτηρόπουλο και την κυρία Παπαδοπούλου σχετικά με τους καταλόγους των σχολικών βιβλίων.

 1. Θέματα λειτουργίας Γυμνασίου

Ενημερώθηκε το ΔΣ για τα αποτελέσματα της παράστασης στον κύριο Radhuber από Τάσο Παπαδόπουλο και Γιώργο Γεωργιαννάκη για την κάλυψη των αναγκών στο μάθημα της βιολογίας και προτάθηκε η παραμονή του κυρίου Λαζαρίδη στο σχολείο μετά τη λήξη της απόσπασής του τον Ιούλιο 2018. Ο κύριος Radhuber διαβεβαίωσε ότι ο κύριος Λαζαρίδης θα μπορούσε να παραμείνει στο σχολείο, αν δεν σταλεί από την Ελλάδα νέος βιολόγος με απόσπαση. Ενημερώθηκε ακόμη το ΔΣ για τον σχεδιασμό της διεύθυνσης του σχολείου ως προς τις διδακτικές ώρες στα Μαθηματικά. Ως προς τα υπόλοιπα θέματα λειτουργίας του Γυμνασίου, ισχύει το ενημερωτικό σημείωμα του Γιώργου Γεωργιαννάκη προς τα μέλη.

 1. Θέματα λειτουργίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου

Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα για την κάλυψη των δύο κενών θέσεων του Δημοτικού, καθώς και μιας επιπλέον θέσης, θα είναι στη θέση τους τον Σεπτέμβριο.

Επιβεβαιώθηκε η δημιουργία «δορυφορικής τάξης» νηπιαγωγείου του ελληνικού τμήματος στο Berkendael από τον Σεπτέμβριο του 2018, την οποία θ’αναλάβει η παιδαγωγός, Δήμητρα Αραμπατζή.

Η πρόσφατη συνάντηση για την ενημέρωση των γονέων στο θέμα της μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, που έγινε με πρωτοβουλία της Ένωσης, πήγε καλά και εκτιμήθηκε. Επίσης έγινε και η πρώτη επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Δημοτικού από τις τάξεις του Νηπιαγωγείου.

Η Διευθύντρια του Δημοτικού θα οργανώσει μία συνάντηση για τους γονείς του Νηπιαγωγείου και της Ρ1 τον Σεπτέμβριο. Επίσης θα συνεργαστεί με το νέο Διευθυντή του Γυμνασίου, Peter Garry, για το θέμα της ενημέρωσης των γονέων για τη μετάβαση από Δημοτικό σε Γυμνάσιο.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για τη μεγάλη επιτυχία και την απήχηση που είχε η άσκηση simulation για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ε.Ε., που έγινε στο Δημοτικό (Ρ4) με πρωτοβουλία της Ένωσης και του Μιχάλη Κετσελίδη, πρώην μέλους του ΔΣ. Θα ακολουθήσει σχετικό ενημερωτικό / απολογιστικό σημείωμα με σχόλια που θα ληφθούν από όλα τα γλωσσικά τμήματα. Για την επόμενη χρονιά προβλέπεται να οργανωθεί και πάλι στην τάξη Ρ4 όσο και στις τάξεις S5 – S6 ενόψει του σχετικού διαγωνισμού μαθητών των ΕΣ (Model European Council, MEC). 

Ενημερώθηκαν τα μέλη ότι την Τρίτη 26/6, στις 4μμ, θα έχουν συνάντηση για την καινοτομία και την υποστήριξη των μαθητών στην προετοιμασία για μαθηματικούς και τεχνολογικούς διαγωνισμούς κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018-2019 οι εκπαιδευτικοί Θεοχαρόπουλος, Κουκλατζίδου και Χριστοφή. Όποιος μπορεί, ζητήθηκε να παραβρεθεί. (Η συνάντηση αυτή μετατέθηκε τελικά στις 2 Ιουλίου, 1 μμ).

 1. Ενημέρωση για άλλα θέματα: Temporary site S6-S7 από Σεπτέμβριο 2020

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε τα μέλη για τις εξελίξεις στο θέμα αυτό από πλευράς Διεύθυνσης σχολείων και Γ.Γ. Ευρωπαϊκών Σχολείων. Στη συνάντηση μαζί τους (Groupe de suivi) στις 22 Ιουνίου μετέφερε τις ενστάσεις όλων των γλωσσικών τμημάτων και την πλήρη αντίθεση των γονέων στη μεταφορά των μαθητών των δύο τελευταίων τάξεων από το Σεπτέμβριο 2020 και μέχρι την ίδρυση του 5ου ΕΣ το 2024/2025. Τόνισε την ανάγκη να περιληφθεί το θέμα στην ανάλυση επιπτώσεων (impact assessment) με αντικείμενο την κατανομή μαθητών στα Σχολεία μετά το 2024 και να καλυφθεί το επιπλέον κόστος από τις APEEE, κάτι που απορρίφθηκε. Εντούτοις επιτεύχθη η συζήτηση εναλλακτικών προτάσεων, εκτός από την προτεινόμενη μετακίνηση μαθητών από το ΕΕΒ 2 και ΕΕΒ 3, στην επόμενη συνεδρίαση του  Groupe de suivi το Σεπτέμβριο.

Τα ζητήματα της παραχώρησης του κτιρίου στην οδό Avenue des Arts 30 μαζί με την παραχώρηση του χώρου στην περιοχή του Evere για τη μελλοντική ίδρυση του 5ου ΕΣ θ’αποφασιστεί τον Ιούλιο 2018 στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζουμε, αν είναι ενήμεροι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί (ενημερώθηκαν τελικά το πρωί της Δευτέρας, 25 Ιουνίου).

Η τεχνική ανάλυση του κτιρίου και όλες οι σχετικές μελέτης αλλαγής της χρήσης του, ασφάλειας κ.α. αναμένονται να διενεργηθούν από τους αρμόδιους Διευθυντές σε συνεργασία με τη Régie des bâtiments και να ολοκληρωθούν μέχρι τον Ιούνιο 2019.

Εάν η μετακίνηση των μαθητών αποβεί τελικά αναπόφευκτη, τότε θα πρέπει να γίνει με ουσιαστικά ανταλλάγματα, που θα στοχεύουν στην ποιοτική αναβάθμιση των σπουδών των μαθητών, όπως λχ. η αύξηση της προσφοράς μαθηματων επιλογών, η ικανοποιητική επίλυση όλων των αναγκών που δε μπορούν να ικανοποιηθούν εντός του συγκεκριμένου κτιρίου (λχ. μαθήματα γυμναστικής), περιορισμός ωραρίου (πχ σχόλασμα στις 15.30 αντί για τις 16.30), διοικητική ανεξαρτησία, ώστε να μην μετακινούνται οι καθηγητές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

5ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κυριακή, 27 Μαίου 2018, 11 πμ

(Kwak)

 1. Κατάσταση ταμείου

Το τρέχον υπόλοιπο του ταμείου ανέρχεται σε 2080 ευρώ. Ένα μεγάλο κονδύλι 550 ευρώ αφορούσε το πρόγραμμα My Roots (P4). Θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο μερικής οικονομικής συνδρομής των δύο τμημάτων. Σε κάθε περίπτωση το συνολικό ποσό έχει εγκριθεί από το ΔΣ σε προηγούμενη συνεδρίασή του.

 

Τα μέλη του ΔΣ θα καταβάλλουν τα ίδια τη δαπάνη για το δείπνο στις 23 Ιουνίου 2018 για τους τρεις εκπαιδευτικούς, των οποίων η απόσπαση ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2018. Το ταμείο της Ένωσης θα χρεωθεί μόνο με τα ποσά των συμβολικών δώρων.  

 1. Λειτουργία ιστοσελίδας

Η ενεργοποίηση της ιστοσελίδας και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου της στη διάρκεια του επόμενου μήνα τέθηκε ως πρόκριμα για τη διατήρησή της πέραν του φθινοπώρου. Συζητήθηκαν ακόμη οι όροι συμμόρφωσης με το νέο γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων.  

 

 1. Επικείμενες εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος

Αποφασίσθηκε η διενέργεια μιας συνάντησης γνωριμίας και ενημέρωσης των νέων γονέων του ελληνικού τμήματος στις 20 Σεπτεμβρίου. Το Σχολείο, ο ΟΙΒ και η ΑΡΕΕΕ προγραμματίζουν κοινή ενημερωτική παρουσίαση της σχολικής ζωής για όλους τους νέους γονείς στις 25 Ιουνίου 2018.  

 

Η συνάντηση για τη μετάβαση στο Δημοτικό θα λάβει χώρα στις 5 Ιουνίου και η αντίστοιχη του Γυμνασίου θα επιδιωχθεί για το Σεπτέμβριο.

 

Το EU Simulation Game για τα δύο τμήματα της P4 προγραμματίζεται για την εβδομάδα της 4ης Ιουνίου 2018.

 

Τέλος, συζητήθηκαν οι δυνατοί τρόποι υποβοήθησης των αναγκών της τάξης – δορυφόρου του ελληνικού τμήματος (Νηπιαγωγείου) στο Berkendael, χωρίς  ωστόσο να υπάρχει δυνατότητα – από νομική και οργανωτική άποψη – να καλυφθούν ανάγκες των μαθητών σε υπηρεσίες (μεταφορές και δραστηριότητες μετά το σχολείο) που καλύπτει η ΑΡΕΕΕ μόνο για μαθητές του ΕΕΒ3.   

 

Επιβεβαιώθηκαν ακόμη οι προσκλήσεις προς τον Ολυμπιονίκη Πετρούνια (ενόργανη γυμναστική), την παγκόσμια πρωταθλήτρια Τσολακίδου (σκάκι) καθώς και προς τον καθηγητή Λυγερό κατά την επόμενη σχολική χρονιά. Οι ημερομηνίες και το ακροατήριο θα αποφασισθούν στην επόμενη συνεδρίαση.

 

 1. Λειτουργία βιβλιοθήκης

 

Η προετοιμασία της παραγγελίας των σχολικών βιβλίων από τους συντονιστές εκπαιδευτικούς προγραμματίζεται για το μήνα Ιούνιο. Οι λεπτομέρειες της μεταφοράς τους θα καθορισθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

 

Οι νέοι τίτλοι λογοτεχνικών αναγνωσμάτων για τις τάξεις S1 – S5 θα παραγγελθούν σε μεγαλύτερο αριθμό αντιτύπων, ώστε να καλύψουν με δανεισμό τις ανάγκες προετοιμασίας των μαθητών.

 

Παρουσιάστηκαν ακόμη οι επιχειρούμενες δράσεις απογραφής και καταλογογράφησης όλων των τίτλων καθώς και όσων προορίζονται για το κέντρο τεκμηρίωσης και έρευνας των εκπαιδευτικών από το Σεπτέμβριο 2018. Όσοι τίτλοι περισσεύουν, θα μπορούσαν να δωρηθούν στο Κεστικίδειο μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

 

Επισημάνθηκε ακόμη η ανάγκη των βιβλιοθηκονόμων σε πρόσθετη συνδρομή εθελοντών γονεών και μαθητών. Κατατέθηκε η πρόταση να ενταχθούν οι βιβλιοθήκες σε ειδικό σχολικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου, η συμμετοχή των οποίων θα αναγνωριστεί με Open (Digital) Badge, όπως σχεδιάζεται να συμβεί την επόμενη χρονιά για πολλές άλλες δράσεις.    

 

Τέλος, τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τις δύο προσεχείς επισκέψεις μαθητών του Νηπιαγωγείου στη βιβλιοθήκη του Δημοτικού (στις 13 και 21/6) στο πλαίσιο της σταδιακής ένταξης και προσαρμογής τους στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

 

 

 1. Θέματα λειτουργίας Γυμνασίου

Παρουσιάστηκαν τα θέματα που προτείνει η ομάδα εργασίας Γυμνασίου της ΑΡΕΕΕ (WG Secondary) ενόψει της συνεδρίασης του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στις 7 Ιουνίου (το σχετικό κείμενο κυκλοφόρησε στα μέλη στις 26 του ίδιου μηνός). Έγινε ειδικότερη αναφορά στην εφαρμογή της πολιτικής αντικατάστασης εκπαιδευτικών που απουσιάζουν (replacement policy), όπου ενώ κατακτήθηκε η αρχή της άμεσης αναπλήρωσης και παρουσίας εκπαιδευτικού στην τάξη, απομένει πλέον να κατοχυρωθεί στην πράξη η προσφορά ποιοτικού διδακτικού χρόνου. Επίσης σχολιάσθηκαν προβλήματα που ανέκυψαν με την οργάνωση σχολικών εκδρομών και στις δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες (κατάρτιση προγράμματος, πρότερη ενημέρωση γονέων, αξιολόγηση των εκδρομών από τους μαθητές του Γυμνασίου, διασφάλιση ασφαλών μεταφορικών μέσων, τιμοκατάλογος και παρεχόμενες υπητρεσίες κλπ).

 

 1. Θέματα λειτουργίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου

Η επόμενη συνδρίαση της ομάδας εργασίας Δημοτικού – Νηπιαγωγείου της ΑΡΕΕΕ (WG Primary) προγραμματίζεται για τις 14 Ιουνίου. Θα συζητηθεί η προετοιμασία της συνεδρίασης του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Επισημάνθηκαν κάποια ζητήματα σχετικά με την οργάνωση των σεμιναρίων Axado λόγω ιδίως της απουσίας εκαιδευτικών καθώς και με την οργάνωση μονοήμερων και πολυήμερων εκδρομών.   

 

 1. Ενημέρωση ως προς την εξέλιξη άλλων θεμάτων

Στην τελευταία συνεδρίαση του CEA επιβεβαιώθηκε η εγγραφή 14 μαθητών (νέες εγγραφές) στην τάξη Νηπιαγωγείου στο Berkendael.

 

Η συνεδρίαση του SAC στις 24 Μαίου αναλώθηκε στην παρουσίαση του σχεδίου του ετήσιου σχολικού προγράμματος για τη χρονιά 2018-9. Η Διεύθυνση αναμένει προτάσεις των γονέων μέχρι τις 22 Ιουνίου. Ο συντονισμός και η διαμόρφωση κοινής θέσης θα επιδιωχθεί μέσω του Educational Advisory Committee της ΑΡΕΕΕ σε ειδική συνεδρίαση στις 12 Ιουνίου. Τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση λογαριασμών εκτός του σχολικού προϋπολογισμού (για ατζέντες, φωτογραφήσεις, ντουλάπια φύλαξης αντικειμένων μαθητών Γυμνασίου κλπ) θα συζητηθεί μεταξύ ΑΡΕΕΕ και Σχολείου σε διμερή βάση στις 12 Ιουνίου.    

 

Η επόμενη συνεδρίαση της APEEE στις 26 Ιουνίου θα αφορά αποκλειστικά οικονομικά θέματα (ενημέρωση για τον απολογισμό των λογαριασμών  Springfest και Bal du Bac, πορίσματα των ομάδων εργασίας για τη μακροπρόθεσμη διαχείριση των διαθεσίμων της, κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου).

 

Ο απολογισμός των πρόσφατων διασκέψεων σε ανώτατο επίπεδο για θέματα των Ευρωπαϊκών Σχολείων (22-23 Μαίου 2018) θα αποτελέσει αντικείμενο της έκτακτης συνεδρίασης των Interparents τη Δευτέρα, 28 Μαίου 2018.   

 

 1. Έναρξη σχολικής χρονιάς 2018-9

Δεν υπάρχει ακόμη σαφήνεια ως προς την προκήρυξη των κενών θέσεων αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε Δημοτικό (2 θέσεις) και Γυμνάσιο (1 θέση). Το θέμα έχει τεθεί κατ’επανάληψη στους αρμόδιους επιθεωρητές και αναμένονται αντιδράσεις τις επόμενες εβδομάδες.     

Επόμενες συναντήσεις του ΔΣ: 23/6, 16/9, 14/10, 11/11

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται για τις

20 Νοεμβρίου 2018  

ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ ΙΙΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κυριακή, 22 Απριλίου 2018, 11.30 πμ – 1 μμ

(Carpe Diem)

Απουσίαζε: Παναγιώτα Μπαλοπούλου

 1. Οργάνωση ιστοσελίδας (15 λεπτά)

Με βάση το νέο Γενικό Κανονισμό προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. η εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία μέσω της νέας ιστοσελίδας της Ένωσης θα απαιτήσει την προηγούμενη επεξεργασία και δημοσίευση των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων (privacy policy). Ο Γιώργος Γεωργιαννάκης θα ετοιμάσει ένα σχέδιο πολιτικής το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να ξεκινήσει η εγγραφή και αποστολή δελτίων.  

 

Οι κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα θα εξασφαλισθούν σύντομα. Απομένει να επιβεβαιωθεί εάν η Παναγιώτα Μπαλοπούλου και ο Γιώργος Γεωργιαννάκης έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνουν άμεσα και συστηματικά την ιστοσελίδα με νέο περιεχόμενο.

 

 1. Πρόσφατες και επικείμενες εκδηλώσεις του ελληνικού τμήματος (15 λεπτά)

Έγινε θετικός απολογισμός της διοργάνωσης του δεύτερου κύκλου του εργαστηρίου μυθολογίας “My Roots” στις 17/18 Απριλίου στις δύο Γ’ τάξεις του Δημοτικού καθώς και της μεγάλης συμμετοχής μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου (60 άτομα) στη σημερινή (22 Απριλίου 2018) διεξαγωγή στο σχολείο της Κυπριακής Μαθηματικής Ολυμπιάδας (διοργανώτρια ΚΥ.Μ.Ε.), ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη επαρκούς και εξειδικευμένης προετοιμασίας των μαθητών για μελλοντικές σχετικές διοργανώσεις.

 

Η Ένωση υποστήριξε οργανωτικά την όλη προσπάθεια με την διάθεση του λογαριασμού της για όλες τα σχετικά εμβάσματα των γονέων σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του διαγωνισμού, κ. Χριστοφή.  

 

 

 

 

Εκτιμήθηκε ακόμη ως πολύ ουσιαστικό το περιεχόμενο της διάλεξης του Καθηγητή Βιολογίας του ΑΠΘ, κ. Τριανταφυλλίδη στις 19 Απριλίου, αν και καταγράφηκε εμφανώς μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν δεκτοί ως επισκέπτες οι μαθητές του 3ου Γενικού Λυκείου Πύργου Ηλείας. Οι εντυπώσεις που αποκόμισαν και μας μετέφεραν ήταν ενθουσιώδεις.

 

Μέχρι το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται ακόμη :

 1. Στις 24 Απριλίου, η διάλεξη της επιθεωρήτριας Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Ε.Σ., κ. Βαρβάρας Νίκα με θέμα την παρενόχληση στο σχολικό περιβάλλον (“School bullying: A multifaceted phenomenon!”)

β)  Στις 27/28 Απριλίου, η διοργάνωση του διαγωνισμού δημιουργικότητας και κριτικής ικανότητας «Χαρισμάθεια» για τους μαθητές Γ’ – ΣΤ’ Δημοτικού (http://charismatheia.edu.gr)

γ)   Ακόμη, στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαίου θα λάβει χώρα το διαδραστικό σεμινάριο και πρόγραμμα προσομοίωσης στις διαδικασίες Ε.Ε. (simulation gameplastic bags) για τους μαθητές της P4 υπό την ευθύνη των Μιχάλη Κετσελίδη, Miriam Vancova, Vicente Hurtado Roa και Τάσου Παπαδόπουλου.

 

Η προετοιμασία του Springfest (4 Mαίου) για το ελληνικό τμήμα συζητήθηκε μεταξύ των συντονιστριών, Βίκης Αραμπατζή, Φανής Ζαριφοπούλου και Ελεάννας Στεργιούλη μετά το πέρας της συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχετική ανακοίνωση με το πρόγραμμα και με απώτερο σκοπό την πρόσκληση νέων εθελοντών, κυρίως γονέων του Γυμνασίου, θα κυκλοφορήσει μέσα στην προσεχή εβδομάδα.      

 

Στη διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται μία εκδήλωση για το σκάκι, η διάλεξη του Καθηγητή Νίκου Λυγερού καθώς και όσες άλλες προτάσεις για εκδηλώσεις κατατεθούν εγκαίρως από τους εκπαιδευτικούς.

 

 

 1. Λειτουργία βιβλιοθήκης (15 λεπτά)

 

Η Βίκη Αραμπατζή ενημέρωσε για την πρόσφατη προμήθεια λογοτεχνικών έργων αξίας 100 ευρώ με χορηγία της Ένωσης, που αποσκοπούν στην κάλυψη ενός σημαντικού κενού βιβλιογραφίας για τους μαθητές της S1. Νέες αγορές για μεγαλύτερες τάξεις του Γυμνασίου θα πραγματοποιηθούν τον προσεχή Μάιο με την οικονομική συνδρομή του σχολείου. Έγινε ακόμη αναφορά στην παράδοση ικανού αριθμού μεταχειρισμένων βιβλίων από γονείς. Μερικά από αυτά ενδέχεται να δωρηθούν στο Κεστικίδειο. Επιπλέον, ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την προσωρινή απασχόληση ασκουμένου στην νέα βιβλιοθήκη που οργανώνεται από το σχολείο για τους εκπαιδευτικούς του πρωτοβάθμιου κύκλου στο κτίριο του Δημοτικού. Η νέα αυτή βιβλιοθήκη θα αποτελείται κυρίως από διδακτικά εγχειρίδια και βοηθήματα. Τέλος, θα χρειαστεί να διευκρινιστεί άμεσα από το σχολείο (ή την ΑΡΕΕΕ) η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων εργασιακής εμπειρίας, για όσους μαθητές και όσες μαθήτριες του σχολείου απασχολούνται προσωρινά σε καθήκοντα σχετικά με τη βιβλιοθήκη.      

 

Στο σημείο αυτό προτάθηκε από την Ελεάννα Στεργιούλη η αναζήτηση χορηγού για την κοινή μεταφορά των σχολικών βιβλίων του ελληνικού τμήματος του Ε.Σ. και του Κεστικίδειου το Σεπτέμβριο 2018. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας θα εξαρτηθεί από το συνολικό αριθμό των βιβλίων (ο κατάλογος των οποίων θα πρέπει να προετοιμαστεί μέχρι τα τέλη Μαίου) και κυρίως από τη διάθεση των χορηγών.

 

 

 

 1. Αποτίμηση των πρόσφατων συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς (20 λεπτά)

Υπογραμμίστηκαν τα θετικά αποτελέσματα της συνάντησης με τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου πριν από το Πάσχα και η άμεση κινητοποίηση των παρισταμένων σε νέες δράσεις (οργάνωση μαθητικών διαγωνισμών, αμεσότητα στην κράτηση αιθουσών του σχολείου για εκδηλώσεις, συμμετοχή μαθητών σε τεχνολογικά projects στο Springfest κ.α.).

 

Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την καταρχήν συμφωνία του σχολείου να συμμετέχει στο μέλλον σε δράσεις του προγράμματος Erasmus Plus. Σχετική προπαρασκευαστική συνάντηση έλαβε χώρα στις 19 Απριλίου με εκπροσώπους της Σχολής Hill (“My Roots”). Η αρχική ιδέα, που αναμένεται να εξειδικευθεί προσεχώς, αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών στην προβολή πολιτιστικών αγαθών. Συνεργάτες στη σχεδιαζόμενη προσπάθεια αναμένεται να είναι το ΕΕΒ3 ως project leader (ή η ΑΡΕΕΕ σε θέση εταίρου ή χορηγού για τη συγγραφή της υποβλητέας πρότασης), το ελληνικό Σχολείο του Λονδίνου, ξενόγλωσσα σχολεία στο Παρίσι, το Μόναχο και το Αλικάντε και πιθανότατα το Μουσείο Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες και η Intrasoft. Η επιβεβαίωση του τελικού οργανωτικού σχήματος δεν αναμένετι πριν από τα μέσα Μαίου 2018.  

 

Ο Βάκης Κορφιάτης χαρακτήρισε επιτυχημένη την τετράωρη επίσκεψη μαθητών τάξεων S2 – S3 του σχολείου στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 2 Απριλίου. Ακόμη αναφέρθηκε στην ιδέα της μαθηματικού, κυρίας Υποφάντη για την ανάπτυξη δράσεων STEM μετά από αγορά ή αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού από το Ίδρυμα Ευγενίδου. Σε απάντηση επισημάνθηκε από άλλα μέλη του ΔΣ η ανάγκη της καταρχήν αξιοποίησης του υλικού που αγοράσθηκε πρόσφατα από την ΑΡΕΕΕ, μετά από πρόταση του κ. Θεοχαρόπουλου και το οποίο παραμένει διαθέσιμο για όλους τους εκπαιδευτικούς. Σε περίπτωση κατά την οποία το εν λόγω υλικό δεν κριθεί επαρκές ή πρόσφορο και για τις νέες αυτές δράσεις, μπορεί η Ένωση να αιτηθεί η δωρεά και νέου υλικού από το Ίδρυμα, αφού πρώτα υποβληθεί από την κ. Υποφάντη ο κατάλογος των προτεινόμενων υλικών. 

 1. Άλλα θέματα

Η Ελεάννα Στεργιούλη ζήτησε την διατήρηση των ισχύοντων κανόνων λειτουργίας του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου Δημοτικού και Νηπιαγωγείου χωρίς ανελαστικές διαδικαστικές διατυπώσεις και περιορισμούς στην έγερση θεμάτων.

 

Στο πλαίσιο αυτό εξηγήθηκαν από τον Τάσο Παπαδόπουλο και το Γιώργο Γεωργιαννάκη οι λόγοι που συνηγορούν στη μερική αναλογική εφαρμογή των κανόνων που τέθηκαν πρόσφατα σε ισχύ για το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο του Γυμνασίου. Οι τελευταίοι αποσκοπούν κυρίως στην καλύτερη προετοιμασία των συνεδριάσεων, στην παροχή έγκαιρης και πλήρους πληροφόρησης μέσω εγγράφων του σχολείου πριν από κάθε συνεδρίαση και την πλήρη κάλυψη των σημείων προς συζήτηση χωρίς ουσιαστικές επαναλήψεις των ίδιων ειπωθέντων ζητημάτων και διαρκείς αναβολές επειγόντων θεμάτων σε μεταγενέστερο χρόνο.   

ΘΕΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΕΕΕ

Προετοιμασία συνεδρίασης 24ης Απριλίου (20 λεπτά)

Διευκρινίστηκαν ορισμένα σημεία της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ. Συγκεκριμένα εξηγήθηκαν οι λόγοι για την προσθήκη νέων παραγράφων στο άρθρο 7 των κανόνων λειτουργίας του ΔΣ, με βάση τις οποίες τυχόν αιτήματα από μέλη του ΔΣ για πρόσβαση σε έγγραφα θα ικανοποιούνται μέσα σε 7-10 εργάσιμες ημέρες και όχι άμεσα, ώστε να μπορεί το προσωπικό να ανταποκρίνεται σε άλλες άμεσες προτεραιότητες. Επίσης, με την ίδια διάταξη διευκρινίζεται ο ρόλος των ομάδων εργασίας της ΑΡΕΕΕ και η συμβολή τους στη χάραξη πολιτικής και στο σχεδιασμό του προγράμματος των δραστηριοτήτων, ώστε να αρθεί η αμφιβολία που εκφράστηκε από ορισμένα άτομα του προσωπικού, που τυγχάνουν να είναι επικεφαλής τομέων, ότι οι ομάδες υπεισέρχονται παράνομα στα αποκλειστικά τους καθήκοντα.

 

Οι εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά θα αποφασισθούν από το μεθεπόμενο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ στις 22 Μαίου. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα κριθεί από τις απαντήσεις επί των αναβαθμίσεων και διορθώσεων του προγράμματος που θα δώσει εντός της εβδομάδας η εταιρία EPAFOS.

 

Επιβεβαιώθηκε ακόμη η τακτική, μηνιαία ενημέρωση σε κάθε επερχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ από όλους τους υπευθύνους των ομάδων εργασίας της ΑΡΕΕΕ.

 

 

 

 

 

 

Η ενημερωτική συνάντηση Σχολείου – ΑΡΕΕΕ – ΟΙΒ για όλους τους νέους γονείς ενόψει της επόμενης σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί φέτος μεταξύ 20 Μαίου και 15 Ιουνίου (αντί του Σεπτεμβρίου). Η τυχόν ενημέρωση για τις υποδομές και τη λειτουργία του σχολείου στο Berkendael θα αποφασισθεί μετά τις 27 Απριλίου από την Διευθύντρια του ΕΒΒ1, κ. Antonia RuizEsturla (σημειωτέον ότι πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο ανοικτές επισκέψεις γονέων «Portes ouvertes» τον Ιανουάριο και το Μάρτιο 2018). Η Ένωση θα επαναλάβει περί τα τέλη Μαίου την καθιερωμένη εκδήλωση για την υποστήριξη της μετάβασης των μαθητών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό με παρουσία Νηπιαγωγών και εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας. 

 

Τέλος, η ομάδα εργασίας μεταφορών της ΑΡΕΕΕ ενδέχεται να προσδιορίσει συγκεκριμένα σε μελλοντική συνεδρίασή της τη διαδικασία για την αναζήτηση τιμών και την εξασφάλιση οχήματος από το γραφείο μεταφορών της ΑΡΕΕΕ, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τους εκπαιδευτικούς για σχολική εκδρομή.

 

Επόμενη συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης

ορίζεται για τις 27 Μαίου 2018.

Παρόντες: Γ. Πατρής, Γ. Γεωργιαννάκης, Β. Αραμπατζή, Ε. Στεργιούλη, Τ. Παπαδόπουλος, Β. Κορφιάτης, Φ. Ζαριφοπούλου, Π. Μπαλοπούλου.

Το πρώτο σημείο της ΗΔ σχετικά με τα Πρακτικά της πρώτης συνεδρίασης του ΔΣ, θεωρήθηκε λήξαν. Το τελικό κείμενο κυκλοφόρησε μεταξύ των γονέων του ελληνικού τμήματος.

Ξεκινήσαμε από το δεύτερο σημείο, όπου ο Γ. Πατρής, Ταμίας, ενημέρωσε το σώμα ότι έγινε η μεταφορά των χρημάτων από τον προηγούμενο Ταμία, Μ. Κετσελίδη. Δεν υπάρχουν πληρωμές σε εκκρεμότητα. Ο Γ. Πατρής θα ενημερώσει τα μέλη για τον νέο αριθμό λογαριασμού.

Ως προς τα θέματα επικοινωνίας, αποφασίστηκε να προστεθούν στην ομάδα WhatsApp οι Β. Κορφιάτης, Β. Αραμπατζή και Γ. Πατρής.

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου elparentsbxl(at)gmail.com θα χρησιμοποιείται, όπως έχει ήδη αποφασιστεί, για την επικοινωνία με τους γονείς μέχρι να κατασκευαστεί ο νέος ιστότοπος της Ένωσης Γονέων, επαγγελματικά και από την αρχή και ν΄ ανήκει στην Ένωση Γονέων και όχι ιδιωτικά σε κάποιο μέλος του ΔΣ. Αναζητείται ο σχεδιαστής και ο πάροχος.

Ως προς τις ημερομηνίες των προσεχών συνεδριάσεων: αποφασίστηκε να διατηρηθούν οι ημερομηνίες 4/2, 11/3, και 15/4 Κυριακές στις 11πμ.

Αποφασίστηκε ν΄ αλλάξουν σε Παρασκευή, ως εξής 25/5 και 22/6, στις 19.00.

Οι δε 16/9, 14/10 και 11/11 (Κυριακές) αποφασίστηκε να μείνουν ως έχουν.

Για την αντιμετώπιση των παιδαγωγικών ζητημάτων αποφασίστηκε να δημιουργηθούν δύο δεξαμενές (υπο-ομάδες), μία για το Δημοτικό και μία για το  Γυμνάσιο, με τη συμμετοχή τυχόν ενδιαφερόμενων γονέων και εκτός ΔΣ. Τα σχετικά έγγραφα, να τοποθετούνται στην εφαρμογή Dropbox.

Για τα θέματα του Δημοτικού, η Φανή Ζαριφοπούλου θα οργανώσει ένα Info Meeting νέων γονέων πρίν από τις διακοπές του Πάσχα. Ο ακριβής χρόνος θα εξαρτηθεί από τη διαδικασία νέων εγγραφών και θα γίνει πιθανότατα σε συνεργασία με την APEEE.

Για τα θέματα του Γυμνασίου, η υπο-ομάδα με Γ. Γεωργιαννάκη, Β. Αραμπατζή, Β. Κορφιάτη και Π. Μπαλοπούλου θα συναντηθεί ένα μεσημέρι μέσα στις προσεχείς εβδομάδες. Επίσης έχει προγραμματιστεί μία επίσκεψη στο Berkendael μετά από τη ΓΣ της ΑΠΕΕΕ (22/1).

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα της συνάντησης με την Επιθεωρήτρια, κα Καλογρίδου, στις 17/1. (Προκήρυξη θέσης Βιολόγου, θέματα αξιολόγησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών και τοπικού προσωπικού, θέμα εναρμόνισης βαθμολογιών S5 – S7 μετά τη σχετική συζήτηση με τον Δ/ντή, κ. De Tournemir). Ειδικά το τελευταίο σημείο που συζητήθηκε διεξοδικά, δεν βρίσκει καθόλου σύμφωνους τους γονείς του ελληνικού τμήματος. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να γίνει εναρμόνιση απλώς της βαθμολογίας, χωρίς εναρμονισμένα curricula, reference books και files (έλλειψη αρχειοθετημένων φακέλων εργασίας). Αν γίνει τελικά, θα πλήξει κυρίως το ελληνικό και το γερμανικό τμήμα. Οι γονείς θα θέσουν ως προαπαιτούμενα πχ την ενδελεχή μελέτη όλων των παραμέτρων (εκπαιδευτικών, κοινωνιολογικών και άλλων) που διαμορφώνουν τη φιλοσοφία της “εναρμόνισης”, και όχι μόνο τη βαθμολογική της διάσταση.

Συζητήθηκε τέλος  το θέμα της επικείμενης ΓΣ της ΑPΕΕΕ, των αρχαιρεσιών και των υποψηφίων. Αναζητήθηκε μία στρατηγική του ελληνικού τμήματος ενόψει της αποχώρησης του Robert WEIN από τη θέση του επικεφαλής της συμβουλευτικής παιδαγωγικής επιτροπής της APEEE.

Μελλοντικές εκδηλώσεις:

Διερευνάται η κοπή πίτας/δείπνο με χορηγούς ίσως και σε συνδυασμό με την εκδήλωση προς τιμή του ψυχολόγου, κου Καραπιπέρη (29 Ιανουαρίου 2018). Θα διερευνηθεί η διαθεσιμότητα όλων για μία κοινά αποδεκτή  ημερομηνία πριν από τις διακοπές του Φεβρουαρίου. Η Ε. Στεργιούλη θα μιλήσει με Νίκο Αργύρη ( ταβέρνα Athènes).

Πρόσκληση Γ. Σφακιανάκη για ομιλία σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τον ηλεκτρονικό εθισμό, την παρενόχληση και άλλα συναφή θέματα.  Διερευνητική επαφή θα κάνει ο Τ. Παπαδόπουλος. Κατατέθηκε ακόμη η ιδέα για πιθανή συνεργασία του σχολείου μας με τον οργανισμό Child Focus.

Μελετάται επιπλέον η ιδέα για πρόσκληση στο σχολείο μιας Ελληνίδας, παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο σκάκι ή και του ολυμπιονίκη Πετρούνια (Β. Κορφιάτης).

Η υπο-ομάδα του Γυμνασίου ανέλαβε να συναντηθεί με τις φιλολόγους για να συζητήσουν τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων του κύκλου της αρμοδιότητάς τους.

 1. Συγκρότηση του νέου ΔΣ

 2. Προετοιμασία επόμενων εκδηλώσεων για τη σχολική χρονιά 2016-2017

 3. Άλλα θέματα

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 19.15.

Παρόντα ήταν τα ακόλουθα μέλη του νέου ΔΣ της Ένωσης, όπως αυτά προέκυψαν μετά τις αρχαιρεσίες κατά τη Γενική Συνέλευση του ελληνικού τμήματος στις 29 Νοεμβρίου 2017:

Παναγιώτα Μπαλοπούλου, Ελεάννα Στεργιούλη, Γιώργος Πατρής, Φανή Ζαριφοπούλου, Παρασκευάς Κορφιάτης, Βίκη Αραμπατζή, Αναστάσιος Παπαδόπουλος.

Απουσίαζαν ο Γιώργος Γεωργιαννάκης, η Βασιλική Αυγουστίδου και η Μανουέλα Μαυρουδή.

Τα μέλη Μανουέλα Μαυρουδή (τακτικό) και Βασιλική Αυγουστίδου (αναπληρωματικό) δήλωσαν την παραίτησή τους από το ΔΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα πριν από τη συνεδρίαση.

1. Συγκρότηση του νέου ΔΣ

Τάσος Παπαδόπουλος Πρόεδρος

Γιώργος Γεωργιαννάκης Εκπρόσωπος Γυμνασίου στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ κα στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Γυμνασίου, Παιδαγωγικά θέματα

Φανή Ζαριφοπούλου, Εκπρόσωπος Νηπιαγωγείου/Δημοτικού στο ΔΣ της ΑΡΕΕΕ, επικοινωνία

Παναγιώτα Μπαλοπούλου Γραμματέας και εκπρόσωπος Γυμνασίου στην

Συμβουλευτική Επιτροπή Παιδαγωγικών της ΑΡΕΕΕ

Ελεάννα Στεργιούλη Αναπλ. Γραμματέας και εκπρόσωπος Δημοτικού στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο νηπιαγωγείου/Δημοτικού, επικοινωνία, εκδηλώσεις

Γιώργος Πατρής Ταμίας

Παρασκευάς Κορφιάτης Εκδηλώσεις, Παιδαγωγικά θέματα

Βίκη Αραμπατζή Υπεύθυνη βιβλιοθήκης, Παιδαγωγικά θέματα

Αποφασίστηκε η δημιουργία δύο ευέλικτων ομάδων εργασίας για τα παιδαγωγικά θέματα. Επείγει ιδίως να συζητηθεί το θέμα του καταμερισμού εργασίας ανάμεσα στα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του Γυμνασίου, Γ. Γεωργιαννάκη, Π. Μπαλοπούλου, Β. Κορφιάτη και Β. Αραμπατζή με έμφαση ιδίως στα θέματα Βac, marking reform. Ο Τάσος Παπαδόπουλος επέμεινε στην ανάγκη δημιουργίας εμπειρογνωμόνων για τα εκπαιδευτικά θέματα του Γυμνασίου, καθώς αυτό είναι ένα σημείο, στο οποίο το ελληνικό τμήμα υστερεί έναντι των άλλων εθνικών τμημάτων.

Αποφασίστηκε να μελετηθεί και εφαρμοστεί στρατηγική επικοινωνίας από την Ένωση Γονέων προς τους γονείς, ιδίως Νηπιαγωγείου και Δημοτικού, που ζητούν πρακτική πληροφόρηση σε πολλά ζητήματα. Τον ρόλο θα αναλάβει η Φανή Ζαριφοπούλου με τη βοήθεια της Ελεάννας Στεργιούλη.

Η Φανή ανέδειξε ως πρόβλημα την έλλειψη τέτοιας στρατηγικής που θα βοηθούσε τους γονείς, ιδίως των μικρών/μικρότερων τάξεων. Διαπιστώθηκε ότι οι γονείς του νηπιαγωγείου και των μικρών τάξεων του δημοτικού έχουν πολλά πρακτικά ερωτήματα, στην επίλυση των οποίων μπορεί να βοηθήσει η Ένωση. Επισημάνθηκε επίσης, ότι δεν υπάρχει επαρκής ανατροφοδότηση όσον αφορά το έργο των εκπαιδευτικών και πιθανών προβλημάτων παιδαγωγικού χαρακτήρα στις τάξεις. Σαν λύση προτάθηκε η συστηματική σύγκληση συνελεύσεων εκπροσώπων τάξεων, αν και στο παρελθόν δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Προτάθηκε επίσης η σύγκληση ειδικής ενημερωτικής συνάντησης για τις επιλογές για τις τάξεις S1-S3.

Τονίστηκε ωστόσο ότι η Ένωση Γονέων δεν μπορεί να υποκαθιστά τον ρόλο των Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε το σώμα ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (council@elparents) αλλά και η ιστοσελίδα της Ένωσης δε λειτουργούν πλέον μετά από την αποχώρηση από το ΔΣ του πρώην μέλους και υπευθύνου επικοινωνίας, Παναγιώτη Σαραγιώτη. Θα πρέπει συνεπώς να αναζητηθούν νέοι τρόποι αποκατάστασης της επικοινωνίας με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η δημιουργία μιας νέας ηλεκτρονικής διεύθυνσης από το Γιώργο Γεωργιαννάκη και η αποστολή μιας ανακοίνωσης στους γονείς με τη νέα διεύθυνση επικοινωνίας με την Ένωση, μέχρι να δημιουργηθεί νέα ιστοσελίδα.

Στον τομέα των εκδηλώσεων, αποφασίστηκε να συνεννοηθεί η Ένωση με τους εκπαιδευτικούς ρωτώντας τους ποιες εκδηλώσεις έχουν προγραμματίσει ώστε να δει και η Ένωση πού και πώς μπορεί να συνδράμει. Αποφασίστηκε να προσκληθούν σε μία συνεδρίαση ΔΣ οι φιλόλογοι ώστε να ενημερωθούν τα μέλη για τον προγραμματισμό των δράσεων.

Για το πρόγραμμα Erasmus+, αναμένεται η απάντηση από πλευράς σχολείου, αν θα είναι δηλαδή συμβαλλόμενο μέρος για διενέργεια twinnings αλλά και η τελική ανάληψη οργανωτικής ευθύνης ως προς το σημείο αυτό από το Μιχάλη Κετσελίδη.

Προτάθηκε η διοργάνωση ενημερωτικής συνάντησης για το θέμα του Berkendael. Τον Ιανουάριο έχει προγραμματιστεί επίσκεψη στο σχολείο αυτό, όπου τα περισσότερα από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου δήλωσαν ότι θα πάνε.

Ο Τάσος Παπαδόπουλος ενημέρωσε το σώμα ότι από 1.9.2018 έως 31.8.2019 θα υπάρχει ελληνική προεδρία στο Ανώτατο Συμβούλιο και θα πρέπει να προετοιμαστούν τα μέλη του ΔΣ.

Επίσης, την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στις 13.00 θα παραληφθεί στο σχολείο η Μουσειοσκευή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, χορηγία της Intrasoft. Τα μέλη κλήθησαν να παραστούν.

Η Βίκυ Αραμπατζή πρότεινε τη νέα χρονιά να γίνει μια εκδήλωση του ελληνικού τμήματος με κοπή πίτας. Η ιδέα εμπλουτίστηκε και αποφασίστηκε να ενταχθεί σε μια ευχαριστήρια εκδήλωση για τους χορηγούς των δράσεων μας (εκκρεμεί από καιρό) πχ Canette, Intrasoft, Beinoglou, ενδεχομένως στη Στροφιλιά, μετά τις 22 Ιανουαρίου, ημέρα ΓΣ της ΑΡΕΕΕ. Θα μπορούσε ακόμη να δοθεί και φιλανθρωπική διάσταση στην εκδήλωση.

Επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ ορίστηκε η Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στις 11 πμ, στο Carpe Diem. Γενικά τα μέλη δεν συμφώνησαν στην μία Κυριακή τον μήνα ως ημέρα συνάντησης του ΔΣ. Προτάθηκε η εναλλαγή με Παρασκευή βράδυ. Ο Τάσος Παπαδόπουλος θα «κυκλοφορήσει» τις ημερομηνίες των συναντήσεων για το 2018.

Βρυξέλλες, 20/12/2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τάσος Παπαδόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Παναγιώτα Μπαλοπούλου